Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1954, Tom 45, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Ocena dorobku pierwszego dziesięciolecia... : od Redakcji]. s. 381-382
Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944-1954 Stefan Żółkiewski s. 383-436
Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944-1954 : przypisy bibliograficzne s. 437-475
Objaśnienia skrótów. s. 476
Poezja Władysława Broniewskiego w latach 1939-1954 Ryszard Matuszewski s. 477-503
Poezja K. I. Gałczyńskiego (1945-1953) Jan Błoński s. 504-544
O języku utworu artystycznego Wiktor Winogradow s. 545-555
"Słowo o pułku Igora" w polskim przekładzie Juliana Tuwima Sergiusz Sowietow Tymoteusz Karpowicz (tłum.) s. 556-568
Z pracowni poetyckiej Władysława Broniewskiego Feliksa Lichodziejewska s. 569-584
Z marginesów twórczości Tadeusza Borowskiego Tadeusz Mikulski s. 585-593
"Dĕjiny polské literatury", Karel Krejčí, Praha 1953, Československý Spisovatel, s. 593, 3 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 594-603
"U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki", Samuel Sandler, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studeia Historycznoliterackie, pod red. Jana Kotta, t. 21, s. 152; "Szkice społeczne i literackie", Bronisław Białobłocki, wybrał i wstępem poprzedził Samuel Sandler, Warszawa 1954, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, «Czytelnik», s. 234, 2 nlb. : [recenzja] Jan Zygmunt Jakubowski Bronisław Białobłocki (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 603-608
"Oblicza dnia. 1936", wstęp i analogię opracowała Mirosława Puchalska, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Jerzy Kądziela, Wrocław 1953; "Sygnały. 1933-1939", opracowała Jadwiga Czachowska, Wrocław 1952; "Poprostu - Karta. 1835-1936", wstęp i analogie opracowała Barbara Winkiel, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Janusz Stradecki, Wrocław 1953 : [recenzja] Samuel Sandler Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 609-616