Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1950, Tom 41, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie marksizmu w językoznawstwie Józef Stalin s. 282-301
Przyczynek do niektórych zagadnień językoznawstwa Józef Stalin s. 302-307
Na marginesie Zjazdu Polonistów 8-12 maja 1950 r. Stefan Żółkiewski s. 308-328
Ignacego Krasickiego "Historia na dwie księgi podzielona" Jerzy Ziomek s. 329-372
Dramat romantyczny Wacław Kubacki s. 373-407
Dembowski jako teoretyk literatury Leon Przemski s. 408-433
Zagadnienie miejsca akcentu w języku polskim Halina Turska s. 434-468
Prace leksykograficzne a badania języka i stylu poetyckiego Stanisław Skorupka s. 469-484
Uwagi na marginesie pracy słownikowej Anatol Mirowicz s. 485-491
Rozmowa plebanowa z panem o wojnie na czasy teraźniejsze Roman Pollak s. 492-502
Karpinsciana w Archiwum Prozorów Tadeusz Mikulski s. 503-529
"The Congress of Bolimof" Bogdan Zakrzewski s. 530-543
List Słowackiego do E. A. Odyńca i "Dumka ukraińska" Emil Kipa s. 544-550
Nieznana korespondencja Marii Konopnickiej z Jarosławem Vrchlickim Józef Magnuszewski s. 551-557
Listy Andrzeja Niemojewskiego do Ludwika Gumplowicza z okresu "Legend" i przekładu "Życia Jezusa" Renana Henryk Barycz s. 560-581
Powojenne prace z zakresu wersyfikacji Maria Renata Mayenowa s. 582-594
"Pan Tadeusz. Podobizna rękopisu", Adam Mickiewicz, Wrocław 1949, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Folio, s. XIII, 3 nlb., 332 : [recenzja] Stanisław Pigoń Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 594-597
"Sztuka pisarska Żeromskiego", Stanisław Adamczewski, Kraków 1949, Biblioteka Naukowa, nr 9, M. Kot, s. 447, 1 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 597-603
"Szkoła klasyków", Jan Kott, Warszawa 1949, „Czytelnik”, s. 185 : [recenzja] Maciej Żurowski Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 603-605
"Литературное наследство", редакция П. И. Лебедев-Полянский (глав. ред.), И. С. Зильберштейн и С. А. Макашин, Москва 1949, Академия Наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом), 49-50, 51-52, 53-54, H. A. Некрасов, [Tom] I, s. LXIV, 652, 12 nlb., 3 wklejki, [Tom] II, s. 4 nlb., 671, 5 nlb., 1 wklejka, [Tom] III, s. 4 nlb., 635, nlb. : [recenzja] Marian Jakóbiec И. С. Зильберштейн (aut. dzieła rec.) П. И. Лебедев-Полянский (aut. dzieła rec.) С. А. Макашин (aut. dzieła rec.) s. 605-611
Starania o czytelnictwo powszechne Kazimierz Wojciechowski s. 611-616