Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1979, Tom 70, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdolność odbioru dzieła sztuki jako organ poznawczy Konrad Górski s. 3-21
Polska historiografia literacka w okresie drugiej niepodległości Artur Hutnikiewicz s. 23-47
Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939 Henryk Markiewicz s. 49-60
Losy wojenne i odbudowa polonistyki literackiej : lata 1939-1950 Jarosław Maciejewski s. 61-87
30-lecie Instytutu Badań Literackich PAN Mieczysław Klimowicz s. 89-100
Romantyczne "widzenie" i "słyszenie" świata w "Uspokojeniu" Maria Korzeniewicz s. 101-123
"O, cześć wam, panowie!..." : fragment monografii Bogdan Zakrzewski s. 125-165
Kategoria języków funkcjonalnych w badaniach nad literaturą Katarzyna Rosner s. 167-203
Wokół zagadek politycznych z czasów Sejmu Czteroletniego : próba zestawienia incipitów i nie publikowane dotąd teksty Jerzy Snopek s. 205-254
Na tropie Kurcjusza : o nieznanych kontaktach Adama Mickiewicza z Adolfem Kurtzem Zbnigniew Sudolski s. 255-267
Gatunki, "typy", tryby Gérard Genette Krystyna Falicka (tłum.) s. 269-307
Gatunki literackie w filozofii Julian Marias Alberta Labuda (tłum.) s. 309-320
Złożone relacje prostych form Roger D. Abrahams Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 321-342
"Problemy literatury staropolskiej", pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"L'autobiographie d'un prince rebelle : Confession et Mémoires de François II Rákóczi", choix des textes, préface et commentaires par Béla Köpeczi, Budapest 1977 : [recenzja] Zofia Sinko Béla Köpeczi (aut. dzieła rec.) s. 349-355
"„Świt” Marii Konopnickiej : zarys monograficzny tygodnika dla kobiet", Maria Zawialska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 355-362
"Żywioł wyzwolony : studium o poezji Tadeusza Micińskiego", Jan Prokop, Kraków 1978 : [recenzja] Wojciech Gutowski Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 362-373
"Historia i biografia : „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta", Włodzimierz Bolecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Jerzy Paszek Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Wokół kultury i literatury ludowej : 1939-1948", Jerzy Jastrzębski, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Brzozowska-Krajka Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 378-382
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 382-394
"Recepcja literatury amerykańskiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym", Teresa Kieniewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Kutnik Teresa Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 394-399
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 399-408
"Wolter i Rousseau we Francji i w Polsce" : sesja naukowa w 200 rocznicę śmierci pisarzy (Nieborów, 3-6 października 1978) Jerzy Heistein s. 409-417