Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1980, Tom 71, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karpiński - Repnin : w związku z odnalezieniem autografu wiersza do generał-gubernatorstwa Litwy Roman Sobol s. 3-31
Z dziejów pamiętnikarstwa polskiego w XVIII wieku : o "Pamiętnikach księdza Pstrokońskiego" Zdzisław Libera s. 33-46
"Jak w arce Noego"? : epigramatyka przełomu oświeceniowo-romantycznego : zarys problematyki Alina Siomkajłówna s. 47-68
"W środku niebokręga" : o "Balladach i romansach" Mickiewicza Ireneusz Opacki s. 69-84
Śmierci "czarne w piersiach blizny" : o "Marii" Malczewskiego Marian Maciejewski s. 85-107
Krasiński - Mielikowski - Ligenza Maria Janion s. 109-127
O "Trzech strofkach" Cypriana Norwida Marian Tatara s. 129-141
"Popiołów" sprawa pierwsza z perspektywy odbiorcy Ryszard Handke s. 143-168
Sacrum w literaturze Stefan Sawicki s. 169-182
Między symbolem a metaforą : mitologia słowiańska w polskiej frazeologii poetyckiej Maria Renata Mayenowa s. 183-190
Kilka uwag o czytaniu liryki Norwida Danuta Zamącińska s. 191-197
Antoni Gorecki contra Marcin Molski Wiesław Pusz s. 199-211
Heinrich Brockhaus u Mickiewicza Bogdan Zakrzewski s. 213-217
Repertuar teatrów warszawskich w świetle raportu carskiej cenzury z 1843 roku Mieczysław Inglot s. 219-251
Spotkanie z Polską Maurice'a de Guérin Maria Straszewska s. 253-264
Przekaz a literatura Antonio José Saraiva Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 265-278
Liryka w świetle komunikacji Jurij I. Lewin Jerzy Faryno (tłum.) s. 279-296
Presupozycje i intertekstualność Jonathan Culler Katarzyna Rosner (tłum.) s. 297-312
Egzegeza i hermeneutyka : zarys wniosków Paul Ricoeur Stanisław Cichowicz (tłum.) s. 313-322
Fakt, teoria i interpretacja literatury Ralph W. Rader Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 323-353
"Zagadki autorskie literatury polskiego baroku", Władysław Magnuszewski, Zielona Góra 1977 : [recenzja] Rafał Leszczyński Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca : u źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.", Barbara Kryda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Irena Kadulska Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"Warszawska batalia o nową sztukę : („Wędrowiec” 1884-1887)", Michał Kabata, indeks zestawiła Wanda Jesionowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Wanda Jesionowska (aut. dzieła rec.) Michał Kabata (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku", Ireneusz Opacki, Katowice 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 371-376
"Kultura - socjologia - semiotyka literacka : studia", Stefan Żółkiewski, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 376-385
Edytorstwo - tekstologia - nauka o literaturze Stanisław Dąbrowski s. 385-406
O interpretacji : odpowiedź na recenzję książki "Dzieje bohatera" Michał Masłowski s. 407-413
Jeszcze jedna zapomniana recenzja "Oziminy" Jan Zieliński s. 413-414