Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1985, Tom 76, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafizyka płci : Strindberg, Weiningen i Witkacy Lech Sokół s. 3-15
Ryszard III i Prometeusz : o "Nowym wyzwoleniu" Stanisława Ignacego Witkiewicza Michał Głowiński s. 17-27
"Nagi palce" : teatralizacja przedmiotów w "Ślubie" Witolda Gombrowicza Herta Schmid Michael Fleischer (tłum.) s. 29-51
"Nieszczera szczerość" : Proust w "Dzienniku" Gombrowicza Jerzy Domagalski s. 53-87
Kafka w Polsce międzywojennej Eugenia Prokopówna s. 89-132
Wiersz przekładu a wiersz literatury narodowej : na materiale tłumaczeń z poezji rosyjskiej Lucylla Pszczołowska s. 133-152
13-zgłoskowiec polski jako odpowiednik aleksandrynu w XIX-wiecznych przekładach utworów Victora Hugo Dorota Urbańska s. 153-164
Nieznany list filozoficzny Stanisława Ignacego Witkiewicza Jan Leszczyński s. 165-186
Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego Janusz Degler s. 187-232
Konteksty wartościowania literatury Northrop Frye Monika Adamczyk (tłum.) s. 233-240
Zagadnienie uogólnienia i sposób wartościowania literatury D. W. Fokkema Bożena Mądra (tłum.) s. 241-263
Kilka uwag o problemie wartości Emil Staiger Jacek Kubiak (tłum.) s. 265-277
Wartość i bezwartościowość w literaturze Max Wehrli Jacek Kubiak (tłum.) s. 279-292
Uprzywilejowane kryteria wartościowania literatury Eric Donald Hirsch Monika Adamczyk (tłum.) s. 293-304
Uwarunkowanie wartości Barbara Herrstein Smith Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 305-343
Wartościowanie i krytyka jako praktyczne zadania nauki o literaturze Norbert Mecklenburg Jacek Kubiak (tłum.) s. 345-363
Zagadnienie wartościowania dzieł literackich Rita Schober Jacek Kubiak (tłum.) s. 365-410
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Edmund Kotarksi Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 411-417
"Porównania : studia o kulturze modernizmu", pod red. Romana Zimanda, indeks zestawiła Izabela Jarosińska, Warszawa 1983 : [recenzja] Magdalena Popiel Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 417-426
"LTI : notatnik filologa", Victor Klemperer, przełożył i przypisami opatrzył Juliusz Zychowicz, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Bogusław Bakuła Victor Klemperer (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 426-435
"Wymiary dzieła literackiego", Henryk Markiewicz, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Erazm Kuźma Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 435-444
"Kontrteksty teoretycznoliterackie", Stanisław Dąbrowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Teresa Cieślikowska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 444-449