Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1986, Tom 77, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia Anna Martuszewska s. 5-26
Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa Jan Tomkowski s. 27-63
Elizy Orzeszkowej poglądy na sztuki plastyczne : pogranicze estetyki i etyki Wiesław Olkusz s. 65-86
Naturalizm jako zjawisko ponadnarodowe Janina Kulczycka-Saloni s. 87-99
Pieśń w "Warszawiance" Wyspiańskiego Bogdan Zakrzewski s. 103-121
Między dziełem a biografią : na marginesie książek Rity Gombrowicz i Rajmunda Kalickiego Michał Głowiński s. 123-136
"Anegdota o istnieniu" : wokół liryków Haliny Poświatowskiej Bogumiła Dumowska s. 137-159
Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego : próba uważnej lektury Stanisław Dąbrowski s. 161-178
Jakub Górski i Benedykt Herbst - dwie koncepcje w XVI-wiecznej teorii retorycznej Anna Werpachowska s. 179-192
Kolor w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Anna Kister s. 193-222
Pomysły do edycji "Pism zebranych" Seweryna Goszczyńskiego Krzysztof Kopczyński s. 223-233
Aleksander Kraushar pod urokiem legendy napoleońskiej Aleksander Żyga s. 235-243
Świętochowski o Mickiewiczu Kazimierz Chruściński s. 245-249
Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych Jacques Derrida Monika Adamczyk (tłum.) s. 251-267
Semiologia a retoryka Paul de Man Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 269-284
Krytyk jako żywiciel i pasożyt J. Hillis Miller Grażyna Borkowska (tłum.) s. 285-295
Różnica krytyczna Barbara Johnson Monika Adamczyk (tłum.) s. 297-306
Autobiografia jako od-twarzanie Paul de Man Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 307-318
Czy kres literaturoznawstwa? René Wellek Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 319-330
"Literatura a dzieje bajeczne", Julian Maślanka, Warszawa 1984 : [recenzja] Hanna Filipkowska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej", pod red. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Elżbieta Kauer Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 335-341
"„Dramat rzymski” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego TJ (1622-1625) : studium literacko-biograficzne", Józef Warszawski, Rzym 1984 : [recenzja] Irena Kadulska Józef Warszawski (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Maurycy Mochnacki : studium romantycznej świadomości", Stanisław Pieróg, Warszawa 1982 : [recenzja] Jacek Kubiak Zbigniew Przychodniak Stanisław Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 344-359
"Młoda Polska : legendy i światopoglądy", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Illga, Katowice 1983 ; [recenzja] Ireneusz Sikora Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Jerzy Illg (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Teoria i interpretacja : szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Tomasik Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 363-376
"Le Roman à thèse ou l'autorité fictive", Susan Rubin Suleiman, Paris 1983 : [recenzja] Aleksander Wit Labuda Susan Rubin Suleiman (aut. dzieła rec.) s. 376-384
"Z problemów kształcenia literackiego w Polsce międzywojennej", Anna Mackowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Lech Słowiński Anna Mackowicz (aut. dzieła rec.) s. 384-390
Janusz Lalewicz (27 stycznia 1939 - 14 września 1985) Wincenty Grajewski Jan Kordys s. 391-398