Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1986, Tom 77, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Maria" Malczewskiego jako romantyczna poezja nocy Halina Krukowska s. 5-40
"Lilla Weneda" z "ariostycznym uśmiechem" Jacek Skuczyński s. 41-78
"Poezja" i "proza" w świadomości literackiej romantyzmu polistopadowego : na marginesie "Rysu dziejów piśmiennictwa polskiego" Lesława Łukaszewicza Elżbieta Nowicka s. 79-100
Wczesna krytyka literacka Stanisława Brzozowskiego Henryk Markiewicz s. 101-116
Język i doświadczenie : o przedmiocie i metodzie ingardenowskiej filozofii literatury Danuta Ulicka s. 117-141
Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu : Mickiewicz - Słowacki - Zaleski Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 143-156
Przerwana pieśń : o funkcji podkreśleń w poezji Norwida Zofia Mitosek s. 157-174
Nieznane listy Ignacego Krasickiego do Gaetana Ghigiottiego Jerzy Snopek s. 175-188
Sienkiewicz i Curtin : z nie publikowanych dzienników i listów pani Curtin Michał Jacek Mikoś s. 189-201
Z nieznanej korespondencji Wacława Berenta : wybór listów Ryszard Nycz s. 203-240
"Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej : powstanie, dzieje wydawnicze, recepcja Alicja Szałagan s. 241-276
Aneks do korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza z Jerzym Eugeniuszem Płomieńskim Janusz Degler s. 277-281
Biała mitologia : metafora w tekście filozoficznym Jacques Derrida Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 283-318
Ruiny pamięci : fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe Eugenio Donato Dorota Gostyńska (tłum.) s. 319-339
Hermeneutyka, semiotyka i dekonstrukcjonizm Vincent B. Leitch Grażyna Borkowska (tłum.) s. 341-345
"Epistemografia menipejska w oświeceniu postanisławowskim", Wiesław Pusz, Łódź 1985 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 347-353
"„Ja, Ferdydurke” : Gombrowicza świat interakcji", Zdzisław Łapiński, Lublin 1985 : [recenzja] Alina Brodzka Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Sylwy współczesne : problem konstrukcji tekstu", Ryszard Nycz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 356-371
"Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny", Warszawa 1984-1985 : [recenzja] Jerzy Paszek s. 371-381
"Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny", Warszawa 1984-1985 : [recenzja] Marek Skwara s. 381-386
"On Deconstruction : Theory and Criticism after Structuralism", Jonathan Culler, Ithaca, New York 1982 : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 386-396
"Deconstructive Criticism : an Advanced Introduction", Vincent B. Leitch, New York 1983 : [recenzja] Teresa Walas Vincent B. Leitch (aut. dzieła rec.) s. 396-414
"L'introduction à la poésie orale", Paul Zumthor, Paris 1983 : [recenzja] Zbigniew Kloch Paul Zumthor (aut. dzieła rec.) s. 415-421