Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1987, Tom 78, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
IV część "Dziadów" i wczesnoromantyczny bohater egzystencji Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 3-13
Słowo i światło w IV części "Dziadów" Ryszard Przybylski s. 15-22
Dziwny skandal i jego bohaterowie : rozważania wokół wileńskiej publikacji IV części "Dziadów" Marta Zielińska s. 23-30
Z temblakiem i bez temblaka : o tzw. niekonsekwencjach w "Panu Tadeuszu" Bogdan Zakrzewski s. 51-97
Powrót do "centrum polszczyzny" : o przestrzeni symbolicznej w "Panu Tadeuszu" Andrzej Waśko s. 99-125
"Śniła się zima" : sen - wiersz - egzystencja Maria Piasecka s. 127-133
"I ziarno duszy nagie pozostało" : późne wiersze Mickiewicza w świetle twórczości genezyjskiej Słowackiego Marta Piwińska s. 135-153
"Naga dusza" i eksperyment egzystencjalny Dorota Siwicka s. 155-163
Wiersz zdegradowany, albo koncert z Adamem Alina Witkowska s. 165-173
O integracji badań nad tzw. komunikacją literacką Kazimierz Bartoszyński s. 175-201
"Przedmieście" Czesława Miłosza : próba interpretacji Michał Głowiński s. 203-215
"Przedmieście" jako inna "Piosenka o końcu świata" : przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza Aleksandra Okopień-Sławińska s. 217-231
Do genealogii Bardosa : parantele zachodnioeuropejskie Mieczysław Klimowicz Zbigniew Raszewski s. 233-246
"Życie -snem" Bolesława Leśmiana Rochelle Stone s. 247-253
Poetyka Cesare Segre Piotr Salwa (tłum.) s. 255-278
Literatura Franco Fortini Joanna Ugniewska (tłum.) s. 279-304
Poezja D'Arco Silvio Avalle Joanna Szymanowska (tłum.) s. 305-346
"Zarys dziejów poetyki : od starożytności do końca XVII w.", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Adam Rysiewicz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 347-352
"Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 352-358
"Polnische Literatur 1863-1914 : Darstellung und Analyse", Bonifacy Miązek, Wien 1984 : [recenzja] Jerzy Starnawski Bonifacy Miązek (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu", seria III, pod red. Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni, przy współudziale Ewy Pieńkowskiej-Rohozińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Grażyna Borkowska Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Ewa Pieńkowska-Rohozińska (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Studia o Berencie", pod red. Jerzego Paszka, Katowice 1984 : [recenzja] Ireneusz Sikora Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 370-375
"Sztuka aluzji literackiej : Żeromski - Berent - Joyce", Jerzy Paszek, Katowice 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 375-389
"Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym : (elementy socjologii i poetyki)", Stanisław Gawliński, Katowice 1983 : [recenzja] Zbigniew Chojnacki Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 389-392
"Modele świata i człowieka : szkice o powieści współczesnej", pod red. Jerzego Święcha, Lublin 1985 : [recenzja] Elżbieta Konończuk Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 392-398
"Socjologia komunikacji literackiej : problemy rozpowszechniania i odbioru literatury", Janusz Lalewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 398-404
"Utopieforschung : Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie", Band 1-3, Herausgegeben von Wilhelm Vosskamp, Stuttgart 1982 : [recenzja] Marcin Cieński Wilhelm Vosskamp (aut. dzieła rec.) s. 404-414