Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1988, Tom 79, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak są zrobione cytaty : "opowieści biograficzne" Wacława Berenta Włodzimierz Bolecki s. 3-38
Gra o tożsamość : problem podmiotu w poezji Miłosza Aleksander Fiut s. 39-72
"Niewymierne" wiersze Tadeusza Gajcego Stanisław Bereś s. 73-104
Paul de Man o literaturze romantycznej Maria Bożenna Fedewicz s. 105-141
W sprawie komunikacjonistycznej dezautonomizacji wiedzy o literaturze : zestawienia - analogie - wnioski Stanisław Dąbrowski s. 143-164
Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego Aleksandra Okopień-Sławińska s. 165-181
Trybunał - scena - arena : modelowanie sytuacji komunikacyjnej w mowach sądowych Marka Tuliusza Cycerona Jerzy Axer s. 183-192
Nie zginęła : dzieje recepcji "Mazurka Dąbrowskiego" Roman Kaleta s. 193-264
Strategia formy Laurent Jenny Krystyna Falicka (tłum.) Jerzy Falicki (tłum.) s. 265-295
Semiotyka intertekstualna : interpretant Michael Riffaterre Krystyna Falicka (tłum.) Jerzy Falicki (tłum.) s. 297-314
Poetyka aluzji literackiej Ziva Ben-Porat Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 315-337
Intertekstualność i recepcja Wolf-Dieter Stempel Jacek Kubiak (tłum.) s. 339-356
"Cochanoviana", t. 1-2, pod red. Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985-1986 : [recenzja] Ludwika Ślękowa Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 357-360
"Barok i barokowość w literaturze polskiej : referaty i komunikaty przedstawione na sesji naukowej w dniach 13-14 kwietnia 1984 r.", red. nauk. Marian Kaczmarek, Opole 1985 : [recenzja] Aneta Mazur Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 360-365
"Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", oprac. Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 365-376
"The Poetic Avant-Garde in Poland 1918-1939", Bogdana Carpenter, Seattle and Washington 1983 : [recenzja] Ewa Kraskowska Bogdana Carpenter (aut. dzieła rec.) s. 376-384
"Przygoda drugiej awangardy", Marek Zaleski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Alina Brodzka Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Kilka myśli co nie nowe", Jan Błoński, Kraków 1985 : [recenzja] Jerzy Madejski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 387-394
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria)", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 394-401
"O wartościowaniu w badaniach literackiech : studia", pod red. Stefana Sawickiego i Władysława Panasa, Lublin 1986 : [recenzja] Marek Mikos Władysław Panas (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 401-407
"A Theory of Parody : the Teaching of Twentieth-Century Art Forms", Linda Hutcheon, New York and London 1985 : [recenzja] Janusz Margański Linda Hutcheon (aut. dzieła rec.) s. 407-413
Jeszcze raz o "nagiej duszy" Krzysztof Boczkowski s. 415
W sprawie jednego zdania Michał Głowiński s. 415-416
Erratum Anna Martuszewska s. 416