Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1988, Tom 79, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w "Dziadach" Janusz Skuczyński s. 5-47
Literatura popularna w oczach publicystów "Głosu" i "Przeglądu Społecznego" (1900-1907) Bożena Wojnowska s. 49-73
Powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec teorii czystej formy Przemysław Czapliński s. 75-105
Stanisław Vincenz jako eseista (1945-1971) Andrzej Stanisław Kowalczyk s. 107-142
Mimetyczność i literackość : o Ingardenowskiej koncepcji języka w dziele sztuki literackiej Danuta Ulicka s. 143-176
Porównanie pisowni w listach i pierwodrukach utworów Szymona Szymonowicza Halina Wiśniewska s. 177-193
Wiersz nieregularny w twórczości Marii Konopnickiej Dorota Urbańska s. 195-203
Jeszcze o znajomości Rabelais'go w Polsce Janusz Tazbir s. 205-223
Materiały do dziejów "Gazety Literackiej" 1821-1822 (1823) Marian Ptaszyk s. 225-242
Incipit "Popiołów" Jerzy Paszek s. 243-266
"My, Pierwsza Brygada" : powstanie pieśni - przemiany - recepcja społeczna Andrzej Romanowski s. 267-296
Literatura jako palingeneza tekstu : o niektórych zasadach historii literatury Claus Uhlig Dorota Gostyńska (tłum.) s. 297-329
Od lektury do parafrazy : uwagi o cytacie w średniowieczu Alain de Libéra Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 331-344
Kontrapunkty Joyce'owskie André Topia Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 345-371
"Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy", Jerzy Pietrkiewicz, przeł. Anna Olszewska-Marcinkiewicz i Ignacy Sieradzki, tekst wybrał, opracował i przedmową opatrzył Jerzy Starnawski, indeks oprac. Hanna Łączyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Pytasz Anna Olszewska-Marcinkiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Pietrkiewicz (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Hanna Łączyńska (aut. dzieła rec.) s. 373-379
"The Jewish Tavern-Keeper and his Tavern in Nineteenth-Century Polish Literature", Magdalena Opalski, Jerusalem 1986 : [recenzja] Eugenia Prokopówna Magdalena Opalski (aut. dzieła rec.) s. 379-387
"Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Janusza Maciejewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Magdalena Popiel Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 387-394
"Poznanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety", pod red. Jerzego Kwiatkowskiego, Kraków-Wrocław 1985 : [recenzja] Magdalena Lubelska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 394-401
"Czesław Miłosz and the Insufficiency of Lyric", Donald Davie, Knoxville 1986 : [recenzja] Stanisław Barańczak Donald Davie (aut. dzieła rec.) s. 401-404
"Teoretycznoliterackie tematy i problemy", pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Wojciech Tomasik Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 404-415