Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1990, Tom 81, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiersze uświetniające narodziny potomka : ze studiów nad poezją okolicznościowo-rodzinną renesansu i baroku Ludwika Ślękowa s. 3-20
O różnych sposobach czytania "Lekcji teatralnej" Mickiewicza Jan Ciechowicz s. 21-34
Konstelacja "Wyzwolenia" Michał Głowiński s. 35-77
Witkacy i rewolucja Jan Błoński s. 79-94
Intertekstualność i jej zakresy : teksty, gatunki, światy Ryszard Nycz s. 95-116
Prototypy i konotacje : o semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim Ryszard Tokarski s. 117-137
O mechanizmach przesunięć semantycznych i przekształceń słowotwórczych w cyklu Bolesława Leśmiana "Postacie" Emilia Radtke s. 139-165
Dante w kulturze staropolskiej : stulecia XV-XVI Andrzej Litwornia s. 167-208
Początki polskiej recepcji twórczości Jamesa Fenimore'a Coopera Zofia Sinko s. 209-242
Amerykańskie tłumaczenie "Faraona" Prusa i echa jego recepcji Michał Jacek Mikoś s. 243-257
Ku poetyce literatury ustnej Dennis Tedlock Przemysław Czapliński (tłum.) s. 259-269
Kompozycja ustna w "Królu Edypie" Sofoklesa Eric A. Havelock Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 271-295
Między słowem mówionym a pisanym : wypowiadanie i wypowiedzenie w greckiej poezji archaicznej Claude Calame Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 297-322
Pamieć i wspólnota Paul Zumthor Maciej Abramowicz (tłum.) s. 323-342
"Retoryka. - Poetyka.", Arystoteles, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Ziomek Henryk Podbielski (aut. dzieła rec.) s. 343-352
"Jan Kochanowski 1584-1984 : epoka - twórczość - recepcja", pod red. Janusza Pelca, Pauliny-Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej, indeks osób oraz indeks utworów Jana Kochanowskiego oprac. Maria Brynda, Lublin 1989 : [recenzja] Antoni Czyż Maria Brynda (aut. dzieła rec.) Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 353-361
"Kultura żywego słowa w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej,indeks osób oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1989 : [recenzja] Joanna Partyka Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Irena Łossowska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Żmut", Jarosław Marek Rymkiewicz, Paryż 1987 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 370-388
"Powieści o «wieku nerwowym»", Krystyna Kłosińska, Katowice 1988 : [recenzja] Magdalena Popiel Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 388-392
"Metafora w liryce Młodej Polski : metamorfozy widzenia poetyckiego", Marian Stala, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Paszek Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 392-396
"Co badania filozoficzne mówią o wartości : materiały z sesji naukowej 17-21 listopada 1986 r.", t. 1-2, red. nauk. Andrzej Bogusławski, Krzysztof Byrski, Zbigniew Lewicki, przy współpracy Janusza Krzywickiego, Warszawa 1987 : [recenzja] Bernard Ilski Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Byrski (aut. dzieła rec.) Janusz Krzywicki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 396-404