Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1991, Tom 82, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Lessinga do Przybosia : teoria i kompozycja opisu Seweryna Wysłouch s. 5-26
Opowiadanie jako model personalizacji Bogdan Owczarek s. 27-42
Wielka parataksa : o budowie dyskursu w "Legendzie Młodej Polski" Stanisława Brzozowskiego Michał Głowiński s. 43-70
Władysława Stanisława Reymonta droga na francuski Parnas Franciszek Ziejka s. 71-94
Między zwyczajem a normą : dyskusje o poprawności językowej w Polsce XVIII Zbigniew Kloch s. 95-108
"Malwina", czyli głos i pismo w powieści Ewa Szary-Matywiecka s. 109-123
Seweryn Rzewuski i okolicznościowa poezja polityczna doby Sejmu Czteroletniego Krystyna Maksimowicz s. 124-141
Listy Tadeusza Peipera do Juliana Przybosia z lat 1927-1933 Tadeusz Kłak s. 142-171
Kazimierz Twardowski o pornografii Ryszard Jadczak s. 172-182
Koncepcje intertekstualności Manfred Pfister Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 183-208
Płaszczyzny pojęcia intertekstualności Renate Lachmann Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 209-215
Historiograficzna metapowieść : parodia i intertekstualność historii Linda Hutcheon Janusz Margański (tłum.) s. 216-229
"Sztuka retoryki : przewodnik encyklopedyczny", Mirosław Korolko, Warszawa 1990 : [recenzja] Helena Cichocka Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Sztuka retoryki : przewodnik encyklopedyczny", Mirosław Korolko, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 237-244
"„Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego : dwa staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza", Maria Wichowa, Łódź 1990 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Konstruktor dziwnych światów : (groteskowe, ludyczne i karnawałowe aspekty prozy Romana Jaworskiego)", Jerzy Zbigniew Maciejewski, Toruń 1990 : [recenzja] Jacek Kopciński Jerzy Zbigniew Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Bibliografia teorii literatury : 1900-1983 : prace polskie, tłumaczone na język polski i recenzowane w polskich czasopismach", cz. 1-2, wyboru dokonała i opracowała Jadwiga Andrzejewska, Gdańsk 1988 : [recenzja] Dorota Gust Jadwiga Andrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Metaphor II : A Classified Bibliography of Publications 1985 to 1900" [powinno być 1990], Jean-Pierre van Noppen, Edith Hols, Amsterdam-Philadelphia 1990 : [recenzja] Józef Japola Edith Hols (aut. dzieła rec.) Jean-Pierre van Noppen (aut. dzieła rec.) s. 258-261
Jerzy Ziomek (7 sierpnia 1924 - 13 października 1990) Ewa Wiegandt s. 262-269
Stefan Żółkiewski (9 grudnia 1911 - 4 stycznia 1991) Krzysztof Dmitruk s. 270-277
Jan Nowakowski (1 maja 1908 - 11 kwietnia 1991) Bolesław Faron s. 278-284