Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1994, Tom 85, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka literackiej polemiki : "August Jagiełło wzbudzony" Stanisława Grochowskiego Aleksandra Oszczęda s. 3-13
Polacy w rzymskiej "Arkadii" : część II : lata 1766-1800 Wanda Roszkowska s. 14-51
"Matka Słowackiego" Zbigniew Sudolski s. 52-60
lenartowiczowski mit o Racławicach Bogdan Zakrzewski s. 61-72
Aparat bezpieczeństwa w literaturze polskiej okresu socrealizmu Wojciech Tomasik s. 73-85
"Żołtarz Jezusow" Władysława z Gielniowa : tylko adaptacja czy arcydzieło liryki religijnej? Paweł Stępień s. 86-103
Mickiewicz i Emerson : prelekcje paryskie Marta Skwara s. 104-122
Rosyjscy słuchacze paryskich prelekcji Adama Mickiewicza o literaturze słowiańskiej Bogusław Mucha s. 123-146
Korespondencja Broniewskiego z córką : 1941-1945 Feliksa Lichodziejewska s. 147-174
Pożegnanie [Zagadnienia krytyki tekstu : II] Michał Głowiński s. 175-178
Kopia i zniekształcenie Aurelio Roncaglia Anna Dutka (tłum.) s. 179-190
Krytyka tekstu, teoria zbiorów i diasystem Cesare Segre Piotr Salwa (tłum.) s. 191-204
"Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Janusz K. Goliński Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Pisarze polskiego Oświecenia", tom 1, pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Barbara Wolska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 209-219
"Poeta uśmiechnięty : o wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego", Roman Doktór, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Kaczyński Roman Doktór (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"Adam Mickiewicz aux yeux des Français", textes réunis, établis et présentés avec l'introduction commentaires et notes par Zofia Mitosek, préfaces: Louis Le Guillou et Daniel Beauvois, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Parvi Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) Louis Le Guillou (aut. dzieła rec.) Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Ironia romantyczna : pojęcie, granice i poetyka", Włodzimierz Szturc, indeks oprac. Andrzej Lubach, Warszawa 1992 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Lubach (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) s. 228-236
"„Przed złotym czasem” : szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918", Andrzej Romanowski, Kraków 1990 : [recenzja] Irena Maciejewska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Literatura dwudziestolecia", Jerzy Kwiatkowski, noty biograficzne i wskazówki biograficzne oprac. Jan Wojnarowski, indeks: Zofia Lewinówna, Warszawa 1990 : [recenzja] Jerzy Święch Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jan Wojnarowski (aut. dzieła rec.) s. 240-248
"Od Bally'ego do Banfield (i dalej) : sześć rozpraw o «mowie pozornie zależnej»", Wojciech Tomasik, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 248-253
"Darwin and the Novelists Patterns of Science in Victorian Fiction", George Levine, Cambridge, Massachusetts-London, England 1988 : [recenzja] Grzegorz Grochowski George Levine (aut. dzieła rec.) s. 253-258
Zbigniew Jerzy Nowak (7 lipca 1919 - 17 maja 1993) Czesław Zgorzelski s. 259-266