Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1997, Tom 88, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływy chrześcijańskie na literatury Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej : między antagonizmem a symbiozą Andrzej Drozd s. 3-34
Melancholia - głupota - pycha - szaleństwo : o motywach polskiej literatury XVII wieku Marta Skwara Marek Skwara s. 35-65
Labirynt : temat i model konstrukcyjny : od Berenta do młodej prozy Elżbieta Rybicka s. 67-90
Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu Ewa Kraskowska s. 91-105
Nad esejem Czesława Miłosza "Saligia" Bogusław Grodzki s. 107-128
Gest - słowo - ikona : o staroobrzędowym znaku sakralnym Elżbieta Janus s. 129-140
Między retoryką a "głosem" : Walter J. Ong a problemy komunikacji literackiej Józef Japola s. 141-156
Słowacki o sztambuchu Baronowej Richthofen Bogdan Zakrzewski s. 157-163
Nieznane fragmenty poetyckie z "Raptularza" Juliusza Słowackiego Marek Troszyński s. 165-186
"Średniowiecze", Teresa Michałowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Litwornia Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 187-198
"Romantyczny sarmatyzm : tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863", Andrzej Waśko, Kraków 1995 : [recenzja] Jarosław Ławski Andrzej Waśko (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"„Lalka” Bolesława Prusa : semantyka - kompozycja - konteksty", Zbigniew Przybyła", Rzeszów 1995 : [recenzja] Barbara Bobrowska Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 207-215
"„Lalka”, czyli rozpad świata", Ewa Paczoska, Białystok 1995 : [recenzja] Aneta Mazur Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Stulecie Młodej POlski : studia", pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, indeks nazwisk zestawił Stanisław Papierz, Kraków 1995 : [recenzja] Grzegorz Igliński Stanisław Papierz (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 217-229
"Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury", Erazm Kuźma, Szczecin 1994 : [recenzja] Janusz Margański Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 229-237
Janina Rosnowska (1 czerwca 1911 - 10 grudnia 1996) Cecylia Gajkowska s. 239-241