Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1998, Tom 89, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Myśl antropologiczna i wyobraźnia : "Ogród fraszek" i "Moralia" Wacława Potockiego Krzysztof Obremski s. 5-16
"Via purgativa" : o religijności Wacława Potockiego i jej świadectwach poetyckich Janusz K. Goliński s. 17-28
Nad tekstem Mickiewicza "Śniła się zima..." Andrzej Litwornia s. 29-58
Próba tragizmu epickiego - "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego Magdalena Popiel s. 59-92
Na rocznicę : "Dyktator" Jerzego Żuławskiego (1903) Barbara Hirsz s. 93-107
O poszukiwaniu tematu tekstu literackiego : propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa "Wiosna w Fialcie" Teresa Dobrzyńska s. 109-135
Odnaleziony autor "Historyj świeżych i niezwyczajnych" Mariusz Kazańczuk s. 137-146
Z tekstologicznej problematyki "Roksolanek" : przyczynek krytyczny Radosław Grześkowiak s. 147-164
Twórczość Stanisława Przybyszewskiego przez pryzmat cenzury rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku Andriej Moskwin s. 165-173
"Panorama de la poésie polonaise à l'âge baroque", t. 1-2, Claude Backvis, [b. m.] 1995 : [recenzja] Ewa Jolanta Głębicka Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Światowa rozkosz z ochmistrzem swoim i ze dwunastą swych służebnych panien", Hieronim Morsztyn, Warszawa 1995 : [recenzja] Anna Kochan Hieronim Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 182-189
"W świecie żywiołów, Boga i człowieka : studia o poezji Adama Naruszewicza", Barbara Wolska, Łódź 1995 : [recenzja] Aleksandra Norkowska Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Ziemia obiecana : powieść", t. I-II, Władysław Stanisław Reymont, oprac. Magdalena Popiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996 : [recenzja] Barbara Koc Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza", Krzysztof Stala, Warszawa 1995 : [recenzja] Radosław Kostrzewa Krzysztof Stala (aut. dzieła rec.) s. 199-213
"Świat, twórca, tekst : z problematyki nowej powieści", Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 1993 : [recenzja] Filip Mazurkiewicz Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Czytanie Herberta", pod red. Przemysława Czaplińskiego, Piotra Śliwińskiego i Ewy Wiegandt, Poznań 1995 : [recenzja] Andrzej Franaszek Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) Piotr Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 218-228
Zofia Florczak (14 sierpnia 1912 - 5 grudnia 1996) Teresa Dobrzyńska s. 229-231