Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1998, Tom 89, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza : mądrość i samotność Michał Masłowski s. 5-18
Jerzy Żuławski : modernistyczna lektura "Biblii" Dariusz Trześniowski s. 19-36
Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia Agnieszka Kluba s. 37-71
Antyk, wojna i propaganda : o kilku "odach" Jarosława Iwaszkiewicza Zbigniew Chojnowski s. 73-97
Na antypodach tradycji literackiej : wokół "sprawy Borowskiego" Sławomir Buryła s. 99-123
Klemens Janicjusz - Jan Kochanowski : dwie koncepcje elegii neołacińskiej Kwiryna Ziemba s. 125-137
Uwagi o wspólnocie języka i porozumiewaniu się inspirowane wierszem "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej Zbigniew Kloch s. 139-147
Matka Boska Kwietna : o średniowiecznej pieśni maryjnej "Kwiatek czysty, smutnego serca ucieszenie..." Roman Mazurkiewicz s. 149-164
Recepcja opowieści z cyklu "Tysiąc nocy i jedna" w piśmiennictwie polskim Jadwiga Rudnicka s. 165-185
Mickiewicz i wydawnictwa Brockhausa Bogdan Zakrzewski s. 187-202
"Natura i łaska w poezji polskiego baroku : okres potrydencki : studia o tekstach", Piotr Urbański, Kielce 1996 : [recenzja] Paweł Stępień Piotr Urbański (aut. dzieła rec.) s. 203-211
"Konopnicka na szlakach romantyków", Barbara Bobrowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Alina Brodzka-Wald Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Baśń w literaturze Młodej Polski", Anna Czabanowska-Wróbel, Kraków 1996 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Anna Czabanowska-Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 214-221
"Geografia poetyka w powojennej twórczości Czesława Miłosza", Beata Tarnowska, Olsztyn 1996 : [recenzja] Edyta Tuz Beata Tarnowska (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Nieśpieszny przechodzień i paradoksy : rzecz o Jerzym Stempowskim", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1997 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej", Stanisław Balbus; "Dwadzieścia jeden wierszy", Wisława Szymborska [Aneks], Kraków 1996; "Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... : Szymborska i świat", Małgorzata Baranowska, Wrocław 1996; "Wisława Szymborska", Anna Legeżyńska, Poznań 1996; "22 x Szymborska", Tadeusz Nyczek, Poznań 1997; "O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje", pod red. Jacka Brzozowskiego, łódź 1996; "Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych", oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków 1996; "Szymborska : szkice", Warszawa 1996; "„Nie ma rozpusty większej niż myślenie” : o poezji Wisławy Szymborskiej", Anna Węgrzyniakowa, Katowice 1996; "Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej", Aneta Wiatr, Warszawa 1996; "Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej", Dorota Wojda, Kraków 1996 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) Aneta Wiatr (aut. dzieła rec.) Dorota Wojda (aut. dzieła rec.) Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 232-247