Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1999, Tom 90, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Kościele bez Boga Piotr Matywiecki s. 5-33
Poetycka puenta i... całkiem prozaiczny epilog (albumowego wiersza Juliusza Słowackiego) Marek Troszyński s. 35-48
Słowackiego mistyczna koncepcja poznania i twórczości Magdalena Saganiak s. 49-82
Wiersz "Księga niezłomnego" Juliusza Słowackiego wobec wersyfikacji "El príncipe constante" Calderona Beata Baczyńska s. 83-116
Słowacki i Mickiewicz - dwie kwestie krytyczne : "Beniowski" V 179-180 i "Konrad Wallenrod" IV 255-256 Joanna Ziabicka s. 117-127
O autorstwie nieznanego imieninowego powinszowania z r. 1794 Józefowi Bielawskiemu Zdzisław Maciej Zachmacz s. 129-147
Topika gatunku powieściowego - badania SATOR Maja Pawłowska s. 149-168
"Lipa, Chiron i labirynt : esej o „Fraszkach”", Jacek Sokolski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Alicja Szastyńska-Siemion Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Pisarki polskie epok dawnych", pod red. Krystyny Stasiewicz, Olsztyn 1998 : [recenzja] Antoni Czyż Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-181
"Izabela Czartoryska : polskość i europejskość", Alina Aleksandrowicz, Lublin 1998 : [recenzja] Marek Nalepa Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 181-189
"Biblia i historiozofia : „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego", Krzysztof Biliński, Wrocław 1998 : [recenzja] Mieczysław Inglot Krzysztof Biliński (aut. dzieła rec.) s. 190-197
"Tekst wobec zagłady : (o relacjach z getta warszawskiego)", Jacek Leociak, Wrocław 1997 : [recenzja] Sławomir Buryła Jacek Leociak (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Tekst wobec zagłady : (o relacjach z getta warszawskiego)", Jacek Leociak, Wrocław 1997 : [recenzja] Alina Brodzka-Wald Jacek Leociak (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej", Monika Brzóstowicz, Poznań 1998 : [recenzja] Hanna Jaxa-Rożen Monika Brzóstowicz (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Pokolenie 68 : studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych : na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego", Małgorzata Anna Szulc Packalén, Warszawa 1997 : [recenzja] Agata Stankowska Małgorzata Anna Szulc Packalén (aut. dzieła rec.) s. 209-215
"Trudy po znakowym sistiemam = Töid märgisüsteemide alalat = Sign Systems Studies", t. 26, Tartu 1998 : [recenzja] Jerzy Faryno s. 217-221
Aniela Kowalska (2 października 1905 - 2 grudnia 1997) Hanna Tadeusiewicz s. 223-225
Janina Kulczycka-Saloni (29 czerwca 1911 - 26 lipca 1998) Barbara Bobrowska Ewa Paczoska s. 227-232
Mirosław Lalak (15 sierpnia 1955 - 24 marca 1999) Piotr Michałowski s. 233-239
Rozstrzygnięcie konkursu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie Eugenia Maresch s. 241
W sprawie poznańskiej sesji o reifikacji Mariusz Maciejewski Marcin Rychlewski s. 242-244