Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2000, Tom 91, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apogeum kultury średniowiecznego Płocka Cezary K. Święcki s. 7-33
Marchołt i mnemonika wieków średnich Witold Wojtowicz s. 35-55
Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej Norbert Korniłłowicz s. 57-68
Kobieta w "Dworzaninie" : Baldassare'a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego Hanna Dziechcińska s. 69-81
Problem erudycji w "Rozmowach Artaksesa i Ewandra" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego Justyna Dąbkowska s. 83-94
Dwie odmiany liryki osobistej w utworach pijarskich doby Oświecenia : Marcina Eysymonta "Job z gruntu nieszczęśliwy" i Piotra Celestyna Tyszyńskiego "Duma w starości" Henryk Bogdziewicz s. 95-116
Konieczność śmierci : refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku Magdalena Górska s. 117-146
Słowo i tekst w kulturze sakralnej : na materiale "Jezusa z Nazarethu" Romana Brandstaettera Alicja Mazan s. 147-159
Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego Halina Wiśniewska s. 161-176
Płockie średniowieczne rękopisy prawnicze : zasoby Cezary K. Święcki s. 177-186
"Jabłko sodomskiej krainy" " glosa do "Votum" Zbigniewa Morsztyna Jacek Sokolski s. 187-190
"Pochwała piersi" i problem rokoka na przełomie XVII i XVIII wieku Marek Prejs s. 191-200
O "zagadce" Najświętszej Panny Kwietnej : przyczynek do Mickiewiczowskiej "mariologii" Luigi Marinelli s. 201-208
"Retoryka i badania literackie : rekonesans", red. nauk. Jakub Z. Lichański, Warszawa 1998 : [recenzja] Jadwiga Agnieszka Budzyńska-Daca Jakub Z. Lichański (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Formy modlitewne w twórczości Słowackiego : od „Hymnu” do „Zachwycenia”", Joanna Kułakowska, Kraków 1996 : [recenzja] Ewa Mirkowska Joanna Kułakowska (aut. dzieła rec.) s. 214-220
"A Gnostic Tragedy : A Study in Stanisława Przybyszewska's Aesthetic and Work", Kazimiera Ingdahl, Stockholm 1997 : [recenzja] Ewa Paczoska Kazimiera Ingdahl (aut. dzieła rec.) s. 220-225
"Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939", red. nauk. Elżbieta Kalemba-Kasprzak, Dobrochna Ratajczak, Wrocław 1998 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Elżbieta Kalemba-Kasprzak (aut. dzieła rec.) Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990", Danuta Dąbrowska, Szczecin 1998: [recenzja] Dobrochna Dabert Danuta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 231-239
Helena Kapełuś (21 maja 1927 - 8 września 1999) Teresa Michałowska s. 241-244