Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2001, Tom 92, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mimesis Platona Arne Melberg Jan Balbierz (tłum.) s. 5-36
"Ut pictura verba..." : zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej Albert Gorzkowski s. 37-59
Galerie i pałace : kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich Bogusław Pfeiffer s. 61-78
Prolegomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety Jan Zieliński s. 79-107
Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej : mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej Andrzej Zawadzki s. 109-126
Obraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji współczesnej Adam Dziadek s. 127-148
Quadratum perfectum Wespazjana Kochowskiego : Niepróżnujące próżnowanie - liryka polskie", "Ogród panieński", "Psalmodia polska" : uwagi o kompozycji Ludwika Ślękowa s. 149-157
Paradoks poetycki i formy pokrewne jako tworzywo literackie Lidia Banowska s. 159-175
"Upiorny anioł : wokół osobowości Juliusza Słowackiego", Ewa Łubieniewska, Kraków 1998 : [recenzja] Marzena Kryszczuk Ewa Łubieniewska (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Sienkiewicz i epoki : powinowactwa", pod red. Ewy Ihnatowicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Frania Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 180-185
"Młoda Polska Wileńska", Andrzej Romanowski, indeks nazwisk: Krystyna Kajtoch, Kraków 1999 : [recenzja] Irena Fedorowicz Krystyna Kajtoch (aut. dzieła rec.) Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Wileńskie środy literackie (1927-1939)", Jagoda Hernik Spalińska, Warszawa 1998 : [recenzja] Jerzy S. Ossowski Jagoda Hernik Spalińska (aut. dzieła rec.) s. 193-218
"Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski", Grażyna Borkowska, Kraków 1999 : [recenzja] Justyna Klaman Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza", Adam Poprawa, Wrocław 1999 : [recenzja] Małgorzata Mikołajczak Adam Poprawa (aut. dzieła rec.) s. 222-230
"Wiek dokumentu : inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1999 : [recenzja] Sławomir Buryła Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"Encyklopedyczny słownik lekarzy pisarzy w światowej literaturze", Bronisław Seyda, Szczecin 1999 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Bronisław Seyda (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Picture and Witness at the Site of the Wilderness", Jonathan Bordo, [w]: „Critical Inquiry”, No 2 (Winter), vol. 26, 2000 : [recenzja] Grazyna Borkowska Jonathan Bordo (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"The Winking Owl : Visual Effect and Its Art : Historical Trick Description", Eugene Y. Wang, [w]: „Critical Enquiry”, No 3 (Spring), vol. 26, 2000 : [recenzja] Grażyna Borkowska Eugene Y. Wang (aut. dzieła rec.) s. 243-245
Maria Grzędzielska (7 grudnia 1906 - 25 maja 2000) Janusz Misiewicz s. 247-250