Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2002, Tom 93, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej Jolanta Sawicka s. 5-35
Staropolskie herbarze : herby - historia - religia Mariusz Kazańczuk s. 37-57
Rola motywów onirycznych w "Śnie majowym" Marcina Bielskiego Joanna Zagożdżon s. 59-67
"Peccata capitalia" : ze staropolskich dziejów motywów Janusz K. Goliński s. 69-86
"Staropolski krój" i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej Bogusław Pfeiffer s. 87-104
Zoologia fantastyczna w "Tygodniku stworzenia świata" Wacława Potockiego Norbert Korniłłowicz s. 105-114
Cudowność i prognostyki w poslkich pamiętnikach XVII wieku Jerzy Kroczak s. 115-130
Między Bogiem, życiem i śmiercią : tradycje relgijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki Dorota Samborska-Kukuć s. 131-154
"Zwierciadło" Mikołaja Reja : wokół problematyki tytułu dzieła Anna Kochan s. 155-169
Niemieckie XIX-wieczne tłumaczenie "Bogurodzicy" Jerzy Starnawski s. 171-176
"Psałterz św. Augustyna" : o barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycji Anna Gurowska s. 177-201
Najświętsza Panna "Kwietna" w Soplicowie Andrzej Litwornia s. 203-220
"Poeta Wazów : studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego (1542-1612)", Aleksandra Ozsczęda, Wrocław 1999 : [recenzja] Andrzej Litwornia Aleksander Oszczęda (aut. dzieła rec.) s. 221-230
"Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane", Hanna Dziechcińska, indeks Mirella Remuszko, Warszawa 2001 : [recenzja] Antoni Czyż Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) Mirella Remuszko (aut. dzieła rec.) s. 230-237
"Pamiętniki czasów saskich : od sentymentalizmu do sensualizmu", Hanna Dziechcińska, Bydgoszcz 1999 : [recenzja] Marcin Pliszka Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 237-244
"Dyskurs - przekład - interpretacja : literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze", Piotr Wilczek, Katowice 2001 : [recenzja] Agnieszka Wierzbicka Piotr Wilczek (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Przekład a kultura : elementy kulturowe we francuskich tłumczeniach „Pana Tadeusza”", Elżbieta Skibińska, Wrocław 1999 : [recenzja] Jadwiga Warchoł Elżbieta Skibińska (aut. dzieła rec.) s. 249-258
"Speculum : A Journal of Medieval Studies", editor: Richard K. Emmerson, associate editor: Jacquelline Brown, 2002, vol. 77, No 2 (April) : [recenzja] Andrzej Dąbrówka Jacquelline Brown (aut. dzieła rec.) Riachard K. Emmerson (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Wspomnienie o Marii Żmigrodzkiej (4 listopada 1922 - 21 lutego 2000) Elżbieta Kiślak s. 263-266
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" Hanna Dziechcińska s. 267-268
Komunikat s. 268