Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2003, Tom 94, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od kontynuacji do stylizacji : wiersze balladowe Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku Małgorzata Kowalewska s. 5-25
Sofia zaklęta w baśniową carewnę : "Pieśni Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz s. 27-49
Apologia epifanii, czyli motyw kontemplacyjnego zapatrzenia w twórczości Bolesława Leśmiana Anna Sobieska s. 51-84
"Kto cię odmłodzi, żywocie wieczny?" : mistyka żydowska w poezji Bolesława Leśmiana Anna Czabanowska-Wróbel s. 85-101
Białoszewskiego obroty i rzeczy języka Barbara Sienkiewicz s. 103-123
Między wyobraźnią traumatyczną a geometryczną : filozoficzne przestrzenie "Chirurgicznej precyzji" Stanisława Barańczaka : II Jerzy Kandziora s. 125-150
Z rodu księgarzy - warszawskie korzenie Bolesława Leśmiana Piotr Łopuszański s. 151-165
Nieznana rozprawa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Adam Fitas s. 167-192
Słowo wyniesione z getta : wiersze Władysława Szlenga Marian Skwara s. 193-197
"Austeria „Pod Królem-Duchem” : reptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego", Marek Troszyński, indeks Magdalena Rudkowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Marek Troszyński (aut. dzieła rec.) s. 199-211
"Poezja w fazie krytycznej : i inne studia z literatury polskiej", Rolf Fieguth, Izabelin 2000 : [recenzja] Magdalena Siwiec Rolf Fieguth (aut. dzieła rec.) s. 211-220
"Walka Jakuba z aniołem : Czesław Miłosz wobec romantyczności", Elżbieta Kiślak, indeksy Izabela Jarosińska, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Kołodziejczyk Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) s. 220-227
"Niebliskie wyprawy : Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności", Andrzej Niewiadomski, Lublin 2001 : [recenzja] Marcin Całbecki Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 227-235
"Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku", Andrzej Zawadzki, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2001 : [recenzja] Andrzej Skrendo Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 236-242
"Literatura jako trop rzeczywistości : poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze poslkiej", Ryszard Nycz, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2001 : [recenzja] Adam Dziadek Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 242-248
"Literatura polska wobec zagłady", pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka, Warszawa 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Alina Brodzka-Wald (aut. dzieła rec.) Dorota Krawczyńska (aut. dzieła rec.) Jacek Leociak (aut. dzieła rec.) s. 248-254
"Nowoje Litieraturnoje Obozrienije : tieorija i istorija litieratury, kritika i bibliografija", Moskwa 2003, nr 1 (59) : [recenzja] Andrzej Skrendo s. 255-258
Odpowiedź na recenzję "Eposu europejskiego" Bogusław Bednarek s. 259-269
Odpowiedź na artykuł Zofii Głombiowskiej Andrzej Dąbrówka s. 269-279
Sprostowanie Michał Głowiński s. 279
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" s. 279