Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2004, Tom 95, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiot jako utopia estetyczna : "Listy o estetycznym wychowaniu człowieka" Friedricha Schillera a "Dziennik" Witolda Gombrowicza Katarzyna Chmielewska s. 7-20
Flirt z Dianą : paryski epizod Gombrowicza Janusz Margański s. 21-26
Człowiek Gombrowiczowski Osman Firat Bas s. 27-36
Filozofia spotkania niemożliwego : perspektywy dialogu w "Pornografii" i "Kosmosie" Witolda Gombrowicza Małgorzata Kacik s. 37-56
Świat Gombrowicza między paradygmatami Lidia Wisniewska s. 57-74
Rodzina jako źródło cierpień : o motywie rodziny w twórczości Witolda Gombrowicza Agnieszka Kowalczyk s. 75-92
Gombrowicz w Berlinie : czyli Gombrowicz uwikłany w historię Magdalena Kowalska s. 93-110
Sprawa Gombrowicza (za granicą) Magdalena Miecznicka s. 111-135
O sylleptyczności tekstu literackiego Elżbieta Winiecka s. 137-157
Spory o Bachtinowska koncepcję karnawału Michał Mrugalski Przemysław Pietrzak s. 159-185
Dwa wcielenia karnawałowego króla : anonimowy "Sąd Parysa" oraz "Z chłopa król" Piotra Baryki na tlr zwyczajów mięsopustnych Roman Krzywy s. 187-202
"Homo transcendens w świecie Gombrowicza", Edward Fiała, Lublin 2002; "„Kłamstwo nieprzerwane nas drąży” : cztery szkice o Gombrowiczu", Józef Olejniczak, Katowice 2003; "Gombrowicz wieczny debiutant", Janusz Margański, indeks osób Anita Kasperek, Kraków 2001 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Edward Fiała (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) Janusz Margański (aut. dzieła rec.) Józef Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Cykl podolski Włodzimierza Odojewicza : postacie - krajobrazy - obszary pamięci", Ewa Szczepkowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Sławomir Buryła Ewa Szczepkowska (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Czytanie Czechowicza", red. Paweł Próchniak, Kacek Kopciński, Lublin 2003 : [recenzja] Marcin Całbecki Jacek Kopciński (aut. dzieła rec.) Paweł Próchniak (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Na progu : doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza", Piotr Mitzner, Warszawa 2003 : [recenzja] Krystyna Pietrych Piotr Mitzner (aut. dzieła rec.) s. 217-228
"Pisarz i los : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Ewa Bieńkowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Marcin Lul Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 228-236
"Wędrowcy światów prawdziwych : dwudziestowieczne relacje z podróży", Dorota Kozicka, Kraków 2003 : [recenzja] Maciej Wróblewski Dorota Kozicka (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Sztuczne raje : używki w literaturze", pod red. Michała Kuziaka, Słupsk 2002 : [recenzja] Bernadetta Żynis Michał Kuziak (aut. dzieła rec.) s. 241-246
Kazimierz Cysewski (14 lutego 1946 - 2 kwietnia 2004) Michał Kuziak s. 247-254
Komunikat Hanna Dziechcińska s. 255