Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2005, Tom 96, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspiracje północne w twórczości Marii Dąbrowskiej : "Biały dwór" Hermana Banga a "Uśmiech dzieciństwa" Aleksandra Powalska-Mugaj s. 5-30
Holocaust, wzniosłość, ironia : przedstawianie nieprzedstawialnego w "Umschlagplatzu" Jarosława Marka Rymkiewicza Grzegorz Marzec s. 31-52
Od kongresu do narodu : dyskusja o satyrze w latach 1948-1953 Karol Alichnowicz s. 53-75
Strategie liryczne w poezji Wiktora Woroszylskiego Robert Mielhorski s. 77-103
Radio, maska i oko wewnętrzne : "Rekonstrukcja poety" Zbigniewa Herberta Jacek Kopciński s. 105-140
"Interpretacje kropki" : o cyklu "Groteski" z tomu "Wiatr" Anny Świrczyńskiej Agnieszka Kluba s. 141-152
"Zmyślenia i prawda", czyli dzieło literackie jako źródło historyczne Adam Kożuchowski s. 153-168
Emblematy zbawienia - emblematy zagłady : "Przejście" Tadeusza Gajcego Grzegorz Grochowski s. 169-182
Świadomość na rozdrożu : "Przejście" Tadeusza Gajcego Bogusław Grodzki s. 183-193
Białe noce czarne dni : Iwaszkiewicz w Petersburgu Dostojewskiego Kamil Piwowarski s. 195-212
Julian Krzyżanowski - nauczyciel i pryncypał z perspektywy lat sześćdziesięciu Jerzy Pelc s. 213-219
"Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Stanisław Stabro, wyd. 2, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Święch Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Wszechświat Lema", Jerzy Jarzębski, „Kalendarium życia i twórczości Stanisława Lema”, oprac. Alina Doboszewska, indeksy Anita Kasperek, wyd. 1, Kraków 2003 : [recenzja] Antoni Smuszkiewicz Alina Doboszewska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 227-235
"Proza wyzwolonej generacji 1989-1999", Urszula Glensk, Kraków 2002 : [recenzja] Anna Mizerka Urszula Glensk (aut. dzieła rec.) s. 235-245
"Zrozumieć swój czas : kultura polska po komunizmie - rekonesans", Teresa Walas, Kraków 2003 : [recenzja] Wacław Forajter Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 245-253
Jerzy Got Spiegel (9 marca 1923 - 9 lutego 2004) Mieczysław Klimowicz s. 255-260