Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2005, Tom 96, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Noc tysięczna druga" Norwida : kultura i poezja Ewa Szary-Matywiecka s. 5-32
"Kollokacja" nie do końca przeczytana Janusz Tazbir s. 33-45
Czy Wokulski był Szwajcarem? : bułgarskie interesy bohatera "Lalki" Zbigniew Klejn s. 47-66
Stanisław Przybyszewski wobec wybranych aspektów filozofii genezyjskiej Słowackiego Mateusz Bourkane s. 67-88
Sposoby istnienia historii w twórczości filozoficznej i literackiej Stanisława Brzozowskiego Krzysztof Fiołek s. 89-106
"Nasze punkty widzenia" w Stanisława Brzozowskiego "Epigenetycznej teorii historii" Justyna Klaman s. 107-120
Narcyz w masce tragicznej : sobowtór jako eksterioryzacja duszy w opowiadaniach Leo Belmonta "Tamten człowiek" Dorota Samborska-Kukuć s. 121-130
"Nie ujrzę płomiennych piasków wyssanej przez słońce Sahary" : szkic do portretu Kazimierza Hałaburdy Maciej Urbanowski s. 131-153
Ocalony w gmachu wiersza : człowiek wobec historii w "Atlantydzie" Stanisława Barańczaka Jerzy Kandziora s. 155-180
Listy Stanisława Przybyszewskiego do Skandynawów Aleksandra Sawicka s. 181-195
Nieznane listy Stanisława Przybyszewskiego do dzieci Aleksandra Sawicka s. 197-224
"Prus i inni : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie", red. Jakub A. Malik, Ewa Paczoska, Lublin 2003 : [recenzja] Maciej Gloger Jakub A. Malik (aut. dzieła rec.) Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) s. 225-236
"Pisma zebrane", seria szósta: "Listy", t. 34-36, Stefan Żeromski, pod red. Zbigniewa Golińskiego, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Warszawa 2001-2003; "Korespondencja 1890-1925", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 2002 : [recenzja] Stanisław Fita Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 236-249
"Dziecko : symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski", Anna Czabanowska-Wróbel, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Kubale Anna Czabanowska-Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"Cień twarzy : szkice o twórczości Marii Komornickiej", Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Katowice 2002 : [recenzja] Mateusz Bourkane Krystyna Kralkowska-Gątkowska (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"«Otwieranie» „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego : uczestnictwo odbiorcy w 'życiu tekstu' - od epistemologii do antologii", Aniela Książek-Szczepanikowa, Szczecin 2003 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Aniela Książek-Szczepanikowa (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Istnienie poszczególne : Stanisław Ignacy Witkiewicz", Anna Micińska, oprac. Janusz Degler, Wrocław 2003 : [recenzja] Ewa Wąchocka Janusz Degler (aut. dzieła rec.) Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 260-265