Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2008, Tom 99, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bitwa i polowanie w "Kronice polskiej" Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt Krzysztof Obremski s. 5-18
"Nie dbam, aby zimne skały..." : tajemnice Orfeusza-mędrca w "Pieśni II" z "Ksiąg wtórych" Jana Kochanowskiego Agata Kwiek s. 19-33
Seneka - Kochanowski, Kochanowski - Seneka Radosław Rusnak s. 35-55
"Filozofii są dziwacy, surowi, melankolicy..." : o atopicznych cechach osobowości filozofów w literaturze polskiego renesansu Agnieszka Raubo s. 57-86
Wielka smuta w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego : "Władysław IV" jako literackie świadectwo recepcji wydarzeń historycznych Roman Krzywy s. 87-103
Staropolskie pieśni nowiniarskie Piotr Grochowski s. 105-123
Poezja porozbiorowa 1793-1806 : próba opisowej definicji Piotr Żbikowski s. 125-160
Spóźniona groźba : "Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego" w świetle poetyki tzw. listu odpowiedniego Anna Kochan s. 161-172
"Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał"? : o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Jacek Kowzan s. 173-178
Wokół zagadek pierwszych zbiorowych wydań twórczości Jana Kochanowskiego Ludwika Ślękowa s. 179-183
O kilku nieznanych intermediach staropolskich Małgorzata Mieszek s. 185-204
"VIX imitabilis : la „Griselda” polacca fra letteratura e cultura popolare", Grzegorz Franczak, Kraków-Udine 2006 : [recenzja] Justyna Łukaszewicz Grzegorz Franczak (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Trivium poetów polskich epoki baroku : klasycyzm - manieryzm - barok : studia nad poezją XVII stulecia", Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 2005 : [recenzja] Stefan Głowacki Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku", Dariusz Chemperek, Lublin 2005 : [recenzja] Jerzy Kroczak Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Przeraźliwe echo trąby ostatecznej", Klemens Bolesławiusz, [w]: „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 29, Warszawa 2004 : [recenzja] Jacek Kowzan Klemens Bolesławiusz (aut. dzieła rec.) s. 216-224
"Wczasy wielkiego człowieka : studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Grzegorz Trościński, Sandomierz 2005 : [recenzja] Grzegorz Raubo Grzegorz Trościński (aut. dzieła rec.) s. 224-232
"Pięć stopni miłości : o wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej", Mirosława Hanusiewicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Estera Lasocińska Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232-238
"Koncept w polskich kazaniach barokowych", Wiesław Pawlak, [w]: „Źródła i Monografie”, t. 291, Lublin 2005 : [recenzja] Jerzy Kroczak Wiesław Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Światło przyrodzone : rozum w literaturze polskiego baroku", Grzegorz Raubo, Poznań 2006 : [recenzja] Ireneusz Szczukowski Grzegorz Raubo (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Koncept w kulturze staropolskiej", pod red. Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego, Wiesława Pawlaka, [w]: „Źródła i Monografie”, t. 289, Lublin 2005 : [recenzja] Grzegorz Raubo Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Pawlak (aut. dzieła rec.) Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 247-258
"Opóźnione pokolenie : studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku", Tomasz Chachulski, Warszawa 2006 : [recenzja] Ewa Zielaskowska Tomasz Chachulski (aut. dzieła rec.) s. 259-265
Sprostowanie [do tekstu Radosława Siomy z z. 2 s. 267