Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2009, Tom 100, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabawy ludowych wesołków - w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku Piotr Pirecki s. 5-25
Humor niechciany : wczesna twórczość Mickiewicza w ujęciu dawnych badaczy Patrycja Krasowska s. 27-47
Co gra "Katarynka" Prusa? Ryszard Koziołek s. 49-70
"Z czasów powodzi" : koncepcje historii i czasu w polskiej poezji ekspresjonistycznej Katarzyna Szewczyk-Haake s. 71-108
"De acuto et arguto", czyli o kilku manierystycznych nowelach Karola Irzykowskiego Stefan Głowacki s. 109-120
Realizm w służbie (nieosiągalnego) obiektywizmu : "Dymy nad Birkenau" Seweryny Szmaglewskiej Arkadiusz Morawiec s. 121-143
Polska konstrukcja "iść w sałdaty" a kategoria deprecjatywności w języku polskim Danuta Makowska Zygmunt Saloni s. 145-158
Krok zagubiony, krok fałszywy, krok odnaleziony : tańce na dworach w XVI wieku Joanna Pietrak-Thébault s. 159-174
Obiektywny obraz : Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii Cezary Zalewski s. 175-194
"Metafora astralna w poezji rzymskiej", Marek Hermann, red. tomu: Marta Stęplewska, Kraków 2007 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Marek Hermann (aut. dzieła rec.) Marta Stęplewska (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Miejsca wspólne, miejsca własne : o wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora", Wojciech Owczarski, indeks osób oprac. Paweł Sitkiewicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Marian Bielecki Wojciech Owczarski (aut. dzieła rec.) Paweł Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 200-214
"Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice", Jacek Łukasiewicz, Katowice 2006 : [recenzja] Michał Głowiński Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Białoszewski sylleptyczny", Elżbieta Winiecka, Poznań 2006 : [recenzja] Agata Stankowska Elżbieta Winiecka (aut. dzieła rec.) s. 218-226
"Chwile i eony : obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku", Danuta Opacka-Walasek, Katowice 2005 : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Danuta Opacka-Walasek (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Groteska w twórczości Stanisława Lema", Maciej Dajnowski, Gdańsk 2005 : [recenzja] Maciej Płaza Maciej Dajnowski (aut. dzieła rec.) s. 232-240
"Wisława Szymborska - a Stockholm Conference, May 23-24, 2003", ed. Leonard Neuger, Rikard Wennerholm, Stockholm 2006 : [recenzja] Piotr Michałowski Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) Rikard Wennerholm (aut. dzieła rec.) s. 241-246
Glosa o książce Elżbiety Janickiej pt. "Sztuka czy naród? : monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego" Alina Brodzka-Wald Elżbieta Janicka (aut. dzieła rec.) s. 246-247
Peer Hultberg (8 listopada 1935 - 20 grudnia 2007) Michał Głowiński s. 249-252
Jerzy Poradecki (10 czerwca 1942 - 29 października 2008) Jerzy Wisniewski Marzena Woźniak-Łabieniec s. 253-259