Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2009, Tom 100, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944-1948) Przemysław Dakowicz s. 5-30
"Absalomie, Absalomie" - Kozacy w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza Brigitte Gautier Agnieszka Magrel (tłum.) s. 31-39
Spór i dialog poetów : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji Maciej Nowak s. 41-55
Komunizm, socrealizm, opozycja : powojenna historia kilku polskich pisarzy : wokół książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej "Lawina i kamienie" Dariusz Kulesza Anna Bikont (aut. dzieła rec.) Joanna Szczęsna (aut. dzieła rec.) s. 57-84
Muza Pamięci - o twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce : w siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety Monika Wójciak s. 85-108
Kapitalizm w odwrocie : o socrealistycznych epizodzie polskiej fantastyki naukowej Adam Mazurkiewicz s. 109-124
Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim 20-leciu) Dorota Kozicka s. 125-144
Mowa i ołtarz : o znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze - na przykładzie wypowiedzi Papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau Zbigniew Kloch s. 145-156
"Wicher w pustyni", czyli polska "Antygona" w algierskiej szacie : biograficzne tropy w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego Barbara Tyszkiewicz s. 157-186
"Złota wolność" Zofii Kossak-Szczuckiej w opinii recenzentów Janusz Tazbir s. 187-196
Krótka charakterystyka archiwum domowego Jana Józefa Lipskiego Łukasz Garbol s. 197-210
"Rosja Krasińskiego : rzecz o nieprzejednaniu", Jerzy Fiećko, indeks oprac. Małgorzata Szkudlarska, Poznań 2005 : [recenzja] Elżbieta Kiślak Jerzy Fiećko (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szkudlarska (aut. dzieła rec.) s. 211-218
"Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939)", Agata Zawiszewska, Szczecin 2005; "Zachód w oczach liberałów : literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939)", Agata Zawiszewska, Szczecin 2006 : [recenzja] Przemysław Pietrzak Agata Zawiszewska (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Zatajony artysta : o Wacławie Borowym : 1890-1950", wybór szkiców i wspomnień: Andrzej Biernacki, indeks zestawił Andrzej Paluchowski, Lublin 2005 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Pisma w czterech tomach", Tadeusz Borowski, red. Tadeusz Drewnowski, Justyna Szczęsna, Sławomir Buryła, Kraków 2004-2005 : [recenzja] Eliza Kiepura Tadeusz Borowski (aut. dzieła rec.) Sławomir Buryła (aut. dzieła rec.) Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Justyna Szczęsna (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Włodzimierz Bolecki, Kraków 2007, wyd. 3, zmien., rozszerz.; "Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Katarzyna Malinowska, Kraków 2006; "Drogi i „stacje wygnania” : podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Feliks Tomaszewski, Gdańsk 2006 : [recenzja] Arkadiusz Morawiec Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Katarzyna Malinowska (aut. dzieła rec.) Feliks Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 234-241
"Dwie prawdy : Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948", Dariusz Kulesza, Białystok 2006 : [recenzja] Sławomir Buryła Dariusz Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic” : polska krytyka artystyczna czasu odwilży", Piotr Juszkiewicz, indeks oprac. Małgorzata Wiśniowska, Poznań 2005 : [recenzja] Małgorzata Jarmułowicz Piotr Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Wiśniowska (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"Boksowanie świata : wizje ladu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla", Paweł Ćwikła, Katowice 2006 : [recenzja] Karol Alichnowicz Paweł Ćwikła (aut. dzieła rec.) s. 252-256
Zbigniew Goliński (25 marca 1925 - 27 października 2008) Teresa Michałowska s. 257-265
Wspomnienie o profesorze Zbigniewie Golińskim Anna Bujnowska s. 267-268