Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2009, Tom 100, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński) Arent van Nieukerken s. 7-42
Ciało i duch w sporze o poezję : "Poeta i natchnienie" Juliusza Słowackiego Magdalena Siwiec s. 43-59
"Mazepa" Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia Kwiryna Ziemba s. 61-85
Matka Kordiana Jędrzej Wijas s. 107-133
"W Szwajcarii" Juliusza Słowackiego - obrazowanie i symbolika Monika Wójciak s. 135-165
Dwa zapomniane rysunki Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski s. 167-179
Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? : o początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku Zbigniew Przychodniak s. 181-199
Nad wierszem "Anioł ognisty - mój anioł lewy..." : o kilku problemach edytorskich Jacek Brzozowski s. 201-209
"Rzeczy piekielne : wokół „Poematu Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego", Mariusz Jochemczyk, Katowice 2006 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Mariusz Jochemczyk (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"„Świat z tajemnic wyspowiadany...” : studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego", pod red. Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Toruń 2006 : [recenzja] Elżbieta Nowicka Magdalena Bizior (aut. dzieła rec.) Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"Wyobraźnia a biografia : młody Słowacki i ciągi dalsze", Kwiryna Ziemba, indeks oprac. Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Jerzy Borowczyk Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) Kwiryna Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 220-226
"Biografie romantycznych poetów", red. Zofia Trojanowiczowa, Jerzy Borowczyk, indeks oprac. Barbara Hajdasz, Poznań 2007 : [recenzja] Michał Kuziak Jerzy Borowczyk (aut. dzieła rec.) Barbara Hajdasz (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 226-238
"Przedmowy romantyków : kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem", Marek Stanisz, Kraków 2007 : [recenzja] Wojciech Hamerski Marek Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 238-246
"Norwid a romantyzm polski", Wiesław Rzońca, indeks oprac. Urszula Krzysiak, Warszawa 2005 : [recenzja] Mieczysław Inglot Urszula Krzysiak (aut. dzieła rec.) Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 246-254
"Romantik : eine deutsche Affäre", Rüdiger Safranski, München 2007 : [recenzja] Katarzyna Różańska Rüdiger Safranski (aut. dzieła rec.) s. 254-260
Ewa Jolanta Głębicka (20 marca 1953 - 20 sierpnia 2008) Estera Lasocińska Joanna Partyka s. 261-264