Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2009, Tom 100, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Confessiones" pozytywisty : o "Grzechach dzieciństwa" Bolesława Prusa Beata K. Obsulewicz s. 7-22
Rozpustny Wokulski : o aluzjach erotycznych w "Lalce" Bolesława Prusa Wacław Forajter s. 23-52
Pozytywistyczne spleeny - "Melancholicy" Elizy Orzeszkowej Piotr Śniedziewski s. 53-71
Jaka epistema? : o metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki literackiej "trójcy powieściopisarzy" okresu pozytywizmu Tomasz Sobieraj s. 73-97
"Eugenia Grandet" : lustra i melancholia Naomi Schor Agata Zawiszewska (tłum.) s. 99-112
Czytając rzeczy Elaine Freedgood Joanna Sadowska (tłum.) s. 113-135
Niezwykły przypadek "zniszczonego" autografu : o tzw. rękopisie warszawskim "Odpowiedzi na «Psalmy przyszłości» Juliusza Słowackiego Jacek Brzozowski Zbigniew Przychodniak s. 137-140
Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877-1881) Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 141-166
Nieznana korespondencja Bolesława Prusa i Oktawii Głowackiej z Juliuszem Ochorowiczem Stanisław Fita s. 167-171
O mniejszościach etnicznych w publicystyce Bolesława Prusa Sylwia Karpowicz-Słowikowska s. 173-185
"Dzieła", t. 1-17, Adam Mickiewicz, red. Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993-2005 : [recenzja] Jacek Brzozowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 187-198
"Wartość - Sacrum - Norwidd : studia i szkice aksjologicznoliterackie", Stefan Sawicki, Lublin 1994-2007 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 198-205
"Eliza Orzeszkowa : trwanie, pamięć, historia", Barbara Noworolska, Białystok 2005 : [recenzja] Krystyna Bezubik Barbara Noworolska (aut. dzieła rec.) s. 205-211
"Poza powieścią : małe formy epickie Reymonta", Beata Utkowska, Kraków 2004 : [recenzja] Jolanta Sztachelska Beata Utkowska (aut. dzieła rec.) s. 211-224
"Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku", Andrzej Moskwin, red. Jan Koźbiał, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Sobieska Jan Koźbiał (aut. dzieła rec.) Andrzej Moskwin (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Pan na Gorzeniu : życie i twórczość Emila Zegadłowicza", Mirosław Wójcik, Kielce 2005 : [recenzja] Katarzyna Szewczyk-Haake Mirosław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 228-236
"Poetyka kognitywna : wprowadzenie", Peter Stockwell, przeł. Anna Skucińska, red. Elżbieta Tabakowska, Kraków 2006 : [recenzja] Maciej Zweiffel Anna Skucińska (aut. dzieła rec.) Peter Stockwell (aut. dzieła rec.) Elżbieta Tabakowska (aut. dzieła rec.) s. 236-242
Mieczysław Klimowicz (14 grudnia 1919 - 26 sierpnia 2008) Justyna Łukasiewicz s. 243-247
Eligiusz Szymanis (11 czerwca 1955 - 17 sierpnia 2009) Maria Makaruk s. 249-252
[Szanowni Państwo... : list do redakcji] Janusz Goliński s. 253-254