Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2013, Tom 104, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mitteleuropa" : środkowoeuropejskie miejsce pamięci Jacques Le Rider Olga Mastela (tłum.) s. 5-16
Pamięć w dobie psychologii dynamicznej : XIX-wieczne konteksty Suzanne Nalbantian Olga Mastela (tłum.) s. 17-34
Pamięć w perspektywie Radykalnego Konstruktywizmu Bogdan Balicki s. 35-52
Od literatury jako medium pamięci do poetyki pamięci : kategoria pamięci kulturowej w badaniach nad literaturą Justyna Tabaszewska s. 53-72
Nosiciel pamięci : o pamiętaniu, kalectwie i pisaniu Agnieszka Dauksza s. 73-88
O konieczności powstania warszawskiego : "Kinderszenen" i "Widma" Maria Kobielska s. 89-111
Georges Perec i praca żałoby Paweł Jasnowski s. 115-134
Uroczystości żałobne jako narzędzie legitymizacji i delegitymizacji władzy Marcin Napiórkowski s. 135-150
Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego Bożena Wojnowska s. 153-195
Notatniki Aleksandra Wata z Beinecke Library Adam Dziadek s. 199-222
Znak, ideologia, zapomnienie : uwagi o grobie upamiętniającym zagładę Żydów w lesie Niesłusz-Rudzica Marek Kaźmierczak s. 225-247
Łyżka mleka Maciej Adamski Dariusz Śnieżko (aut. dzieła rec.) s. 251-257
Biografia poety do roku 1945 Marek Adamiec Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) Rafał Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 257-264
Nowe spojrzenie na pogranicze polsko-żydowskie Sławomir Buryła E. Prokop-Janiec (aut. dzieła rec.) s. 264-268
Sprostowanie Anna Sobieska s. 269