Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1967, Tom 58, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romans i "nowa" powieść w sądach Oświecenia polskiego Zofia Sinko s. 327-361
Problemy kompozycji powieściowej w estetyce Antoniego Sygietyńskiego Jan Detko s. 363-401
Literatura nieznana : poezja i proza polska w ZSRR w latach 1918-1939 Krystyna Sierocka s. 403-431
O problemie tekstu kanonicznego w edytorstwie Zbigniew Goliński s. 433-458
O dwóch typach ośmiozgłoskowca Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 459-462
Badanie struktury języka w dziele literackim : zarys metody Irena Kałuża s. 463-500
Czy przyjmowałem hipotezę Kallenbacha w genezie "Improwizacji" z III części "Dziadów" Konrad Górski s. 501-505
Jeszcze jeden list Naruszewicza s. 507-508
W związku z artykułem Zofii Sinko "Powieść w Polsce stanisławowskiej" Jadwiga Rudnicka s. 509-514
Zagadka memoriału politycznego Aleksandra Fredry z roku 1846 Stanisław Pigoń s. 515-537
Z korespondencji Konopnickiej i Orzeszkowej ze Świętochowskim s. 539-543
Listy Zygmunta Miłkowskiego do Wilhelma Feldmana s. 545-565
"En marge d'un problème actuel: „Maniérisme” ou baroque à la fin du XVIème siècle. Le cas de Mikołaj Sęp Szarzyński", Claude Backvis, „Annuaire de L'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves”, tome XVII (1963-1965), Bruxelles 1966, s. 149-220 + nadbitka : [recenzja] Jan Błoński Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 567-575
"Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu Radziwiłłowskiego mecenatu", Alojzy Sajkowski, Poznań 1965, Wydawnictwo Poznańskie, s. 252, 4 nlb. + 13 wklejek ilustr. : [recenzja] Marian Kaczmarek Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 575-579
"Teatr szkolny gimnazjum toruńskiego w XVII i XVIII wieku", Bronisław Nadolski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 17, Filologia Polska, VI, 1966, s. 177-158 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Narrator w powieści przedromantycznej. (1776-1831)", Maria Jasińska, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Sefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 15, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 300, 4 nlb. : [recenzja] Jan Trzynadlowski Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 581-586
"Z problemów literatury polskiej XX wieku", księga zbiorowa, komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz, t. 1: "Młoda Polska", redaktorzy: Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 2: "Literatura międzywojenna", redakorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 3: "Literatura Polski Ludowej", redaktorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Krystyna Najderowa, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instyutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 548, 4 nlb.; 494, 2 nlb.; 442, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Najderowa (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Henryk Wolpe (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 586-595
"Legenda Żeromskiego. Recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926", Stanisław Eile, Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie, s. 344 : [recenzja] Bohdan Cywiński Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 595-598
"O sprawach nieobojętnych. Skice krytyczne", Melania Kierczyńska, Warszawa 1965, Czytelnik, s. 466, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Barbara Gradzik Melania Kierczyńska (aut. dzieła rec.) s. 598-603
"Styl i kompozcja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 356 : [recenzja] Irena Sławińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 603-608
"Wiersz i poezja. Konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 120 : [recenzja] Danuta Zamącińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 608-613
"Studien zur erlebten Rede bei Thomas Mann und Robert Musil", Werner Hoffmeister, s'Gravenhage 1965, „Studies in German Literature”, Vol II, Mouton et Co., s. 174 : [recenzja] Ryszard Handke Werner Hoffmeister (aut. dzieła rec.) s. 613-618
"Nowa krytyka" w kontrataku Ignacy Trostaniecki s. 618-633
Sesja Naukowa Instytutu Badań Literackich Poświęcona Zagadnieniom Poetyki Historycznej (Warszawa, 12-13 grudnia 1966) Barbara Otwinowska s. 635-641