Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1969, Tom 60, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antyk Wyspiańskiego na tle porównawczym Lesław Eustachiewicz s. 3-21
O kompozycji przestrzeni dramatycznej w "Legionie" Wyspiańskiego Ewa Miodońska s. 23-38
Prolegomena do "Wesela" Stanisław Zabierowski s. 39-58
Geniusz i Konrad Aniela Łempicka s. 59-97
Historia i mit w dramatach bolesławowskich Wyspiańskiego Jan Nowakowski s. 99-138
O zjawiskach parajęzyka w utworze literackim Lucylla Pszczołowska s. 139-147
Dwa sonety - dwa rodzaje stylu Jerzy Strzetelski s. 149-159
Nad obłokami i chmurą Stanisław Furmanik s. 161-183
"Czułe nocy" czy "całe nocy" Krystyna Nizio s. 185-188
Polemiki o hipotezie Kallenbacha ciąg dalszy Konrad Górski s. 189-193
Korespondencja rodzinna Kazimierza Tetmajera s. 195-241
U źródeł radzieckiej poetyki strukturanej Jurij K. Szczegłow Aleksandr K. Żółkowski Jerzy Faryno (tłum.) s. 243-256
Obraz jako informacja W. A. Zariecki Ludwik Suchanek (tłum.) s. 257-278
O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 279-294
Struktura rosyjskiej metafory Jurij I. Lewin Stanisław Balbus (tłum.) s. 295-302
O semantyce współrzędnych grup wyrazowych w tekstach poetyckich Jurij I. Lewin Stanisław Balbus (tłum.) s. 303-308
Poetyka strukturalna - poetyka generatywna Jurij K. Szczegłow Aleksandr K. Żółkowski Stanisław Balbus (tłum.) s. 309-321
Struktura wiersza Chlebnikowa "Меня проносят на слоновых..." Wiaczesław W. Iwanow Jerzy Faryno (tłum.) s. 323-336
"Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku", Zbigniew Rynduch, Gdańsk 1967, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 25, ss. 130, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Zbigniew Nowak Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 337-347
"Proza Jędrzeja Kitowicza", Przemysława Matuszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom 2, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 166 + 2 nlb. : [recenzja] Andrzej Cieński Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 347-356
"Karol Irzykowski teoretyk filmu", Aleksander Kumor, Warszawa 1965, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, z prac Zakładu Historii i Teorii Filmu, ss. 260 : [recenzja] Wojciech Głowala Aleksander Kumor (aut. dzieła rec.) s. 356-364
"Studia z teorii i historii poezji", pod redakcją Michała Głowińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom IX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 220 : [recenzja] Eugeniusz Czaplejewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"W kręgu zagadnień teorii powieści", pod redakcją Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom VII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 156 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 372-378
"Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie", Henryk Markiewicz, indeks zestawiła Krystyna Kurmanowa, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 400 : [recenzja] Edward Balcerzan Krystyna Kurmanowa (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 378-388
Najnowsze radzieckie dyskusje na temat realizmu i awangardy Jóżef Smaga s. 388-404
"Conrad's Polish Literary Background and some Illustrations of the Influence of Polish Literature on his Work", Andrzej Busza, «Antemurale» X (1966), ss. 109-255 + nadbitka : [recenzja] Barbara Kocówna Andrzej Busza (aut. dzieła rec.) s. 405-408
VI Międzynarodowy Kongres Slawistów (Praha, 7-13 sierpnia 1968) Janina Kulczycka-Saloni s. 409-412
Zygmunt Lubicz-Zaleski (29 grudnia 1882 - 15 grudnia 1967) [nekrolog] Zygmunt Markiewicz s. 413-414