Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1977, Tom 68, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemia utracona : refleksja o stosunku Kazimierza Wyki do dziedzictwa romantyzmu Stefan Treugutt s. 5-18
Kazimierz Wyka jako badacz literatury Młodej Polski Maria Podraza-Kwiatkowska s. 19-33
O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki Jerzy Kwiatkowski s. 35-54
Romantyczna legenda księcia Józefa Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 55-95
Dekadentyzm wśród prądów epoki Teresa Walas s. 97-149
Polski wiersz toniczny : w poszukiwaniu formuły systemu Teresa Dobrzyńska Zdzisława Kopczyńska s. 151-169
Listy redaktorów poznańskich do Michała Czajkowskiego 1838-1841 s. 171-199
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 201-202
Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej Rodney B. Douglas Wiesław Krajka (tłum.) s. 203-210
Ograniczenia gatunkowe a sytuacja retoryki Kathleen M. Hall Jamieson Wiesław Krajka (tłum.) s. 211-219
Retoryka średniowieczna Paul Zumthor Joanna Arnold (tłum.) s. 221-234
Topika i topoi Berthold Emrich Jan Koźbiał (tłum.) s. 235-263
Synekdochy i metonimie Nicolas Ruwet Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 265-286
"Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia", praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 328 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 287-295
"Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie", zebrał Lucjan Siemieński, wybór, wstęp i opracowanie Kazimierza Pamuły, słowo wstępne Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 260 : [recenzja] Maria Jagielska Marian Małecki Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pamuła (aut. dzieła rec.) Lucjan Siemieński (aut. dzieła rec.) s. 295-302
"Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet", Wiktor Weintraub, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 170, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France", Maria Wodzyńska, Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 284 : [recenzja] Wiktor Weintraub Maria Wodzyńska (aut. dzieła rec.) s. 306-308
"Inicjacja mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim", Jerzy Tynecki, Łódź 1976, Wydawnictwo Łódzkie, ss. 352 + 1 wklejka ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Wojciech Gutowski Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 309-317
"Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970)", pod redakcją Andrzeja K. Waśkiewicza, Warszawa 1975, wyd. Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, ss. 400 : [recenzja] Andrzej Zawada Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 318-326
"Komunikacja językowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 166 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 326-335
"Sémiologie de la représentation. Théâtre, télévision, Bande dessinée", André Helbo, avec la collaboration de: Jean Alter, René Berger, Pavel Compeanu, Régis Durand, Umberto Eco, Pierre Fresnault-Deruelle, Solomon Marcus, Pierre Schaeffer, Bruxelles 1975, Editions Complexe, Presses Universitaires de France, „Creusets” - collection dirigée par André Helbo, ss. 196 : [recenzja] Zofia Mitosek Jean Alter (aut. dzieła rec.) René Berger (aut. dzieła rec.) Pavel Compeanu (aut. dzieła rec.) Régis Durand (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Pierre Fresnault-Deruelle (aut. dzieła rec.) André Helbo (aut. dzieła rec.) Solomon Marcus (aut. dzieła rec.) Pierre Schaeffer (aut. dzieła rec.) s. 335-342
VIII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (AILC) (Budapeszt, 12-17 sierpnia 1976) Zofia Sinko s. 343-348
Konferencja poświęcona teorii tekstu (Warszawa, 14-18 września 1976) Teresa Dobrzyńska s. 348-352
Stanisław Sierotwiński (6 lutego 1909 - 23 lipca 1975) [nekrolog] Antoni Jopek s. 353-361
Kto jest autorem "Tragedii drugiej"? Kornel Szymanowski s. 363
Kamieński czy Dembowski? Maria Grabowska s. 364-366