Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1946, Tom 36, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żałobne pokłosie. s. 1-2
Jerzy Bąbała Tadeusz Stanisław Grabowski Julian Krzyżanowski s. 3-8
Wspomnienie o ks. Stanisławie Bednarskim Henryk Barycz s. 9-20
Ludwik Bernacki Julian Krzyżanowski s. 21-26
Józef Birkenmajer J. K. Dębowski s. 27-30
Rafał Blüth Zofia Szmydtowa s. 31-37
Władysław Bobek Tadeusz Ulewicz s. 38-43
Kazimierz Breitmeier Stefan Wierczyński s. 44-47
Wilhelm Bruchnalski Juliusz Kleiner s. 48-59
Aleksander Brückner Julian Krzyżanowski s. 60-73
Anna Chorowiczowa Zofia Szmydtowa s. 74-76
Ignacy Chrzanowski Stanisław Pigoń s. 77-89
Stanisław Cywiński Konrad Górski s. 90-95
Ludwik Ćwikliński Kazimierz Kumaniecki s. 96-103
Stefan Demby w oczach historyka literatury Tadeusz Mikulski s. 104-107
Aureli Drogoszewski Stanisław Adamczewski s. 108-110
In memoriam Romana Dyboskiego Julian Krzyżanowski s. 111-123
Stanisław Estreicher i rozwój jego twórczości naukowej Henryk Barycz s. 124-150
Alfred Fei Julian Krzyżanowski s. 151-153
Ignacy Fik Józef Spytkowski s. 154-158
Monica M. Gardner Julian Krzyżanowski s. 159-162
Ks. Bronisław Gładysz Roman Pollak s. 163-164
Jan Goldman Stanisław Rospond s. 165-166
Józef Gołąbek Stefan Wierczyński s. 167-173
Zygmunt Hajkowski J. K. Dębowski s. 174-175
O Karolu Iżykowskim wspomnienie Kazimierz Czachowski s. 176-179
Kazimierz Jarecki Mieczysław Brahmer s. 180-183
Ludwik Kamykowski Franciszek Bielak s. 184-187
Kazimierz Kolbuszewski Wiktor Hahn s. 188-192
O Stefanie Kołaczkowskim Józef Spytkowski s. 193-204
Karol L. Koniński Kazimierz Wyka s. 205-224
Kazimierz Król Wacław Borowy s. 225-228
Ksiądz Jan Kudera Julian Lewański s. 229-233
Zygmunt Kukulski Stanisław Tync s. 234-240
Jan Lorentowicz Julian Krzyżanowski s. 241-247
Zygmunt Łempicki Zdzisław Żygulski s. 248-260