Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1964, Tom 55, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poeta ruchu Jan Błoński s. 3-31
"Rozeznać myśl wód..." : (głosy do liryki lozańskiej) Marian Maciejewski s. 33-52
O powieściach Sztyrmera w latach 1838-1844 Mieczysław Inglot s. 53-81
Źródła historyczne "Krzyżaków" Sienkiewicza Juliusz Kijas s. 83-117
Przyczynek do historii języka polskiego w dobie Oświecenia Wojciech Ryszard Rzepka s. 119-131
O mechanice poezji rewolucyjnej : casus Broniewskiego Zbigniew Siatkowski s. 133-160
Onufry Korotyński Alojzy Sajkowski s. 161-173
Z paryskich materiałów Mickiewiczowskich : (dokumenty, problemy, zagadki) Stefania Skwarczyńska s. 175-214
Z korespondencji Władysława Mickiewicza z Warwarą Komarową Dina S. Prokofjewa Boris F. Stachiejew Barbara Górska (tłum.) Karol Heintsch (tłum.) s. 215-225
"Odprawa posłów greckich", Jan Kochanowski, opracował Tadeusz Ulewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, wydanie dziesiąte, zupełnie zmienione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 3, s. C, 66, 2 nlb. : [recenzja] Janina Kołtuniakowa Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-232
Roździeńsciana Adam Jarosz Renarda Ocieczek s. 233-255
"Szkice Mickiewiczowskie", Maria Czapska, Londyn 1963, B. Świderski, Londyńska Biblioteka Literacka, XVII, s. 312 + 12 wklejek ilustracyjnych oraz 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Pigoń Maria Czapska (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"„Sobótka” (1869-1871). „Tygodnik Wielkopolski” (1870-1874). Zarys historyczny oraz bibliografia zawartości", Teresa Tyszkiewicz, Poznań 1961, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Filologicznej, tom 22, zeszyt 1, redaktor Roman Pollak, sekretarz komitetu redakcyjnego Jarosław Maciejewski, członkowie: Zygmunt Szweykowski, Bogdan Zakrzewski, s. 194, 2 nlb. : recenzja] Edward Pieścikowski Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Ludwik Fryde jako krytyk literacki", Józef Zbigniew Białek, Warszawa-Kraków 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 2, s. 190, 2 nlb. : [recenzja] Małgorzata Książek-Czermińska Józef Zbigniew Białek (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"История русского романа в двух томах", редакционная коллегия: А. С. Бушмин, Б. П. Городецкий, Н. И. Пруцков, Г. М. Фридлендер, т. 1: редактор Г. М. Фридлендер, Москва-Ленинград 1962, Издательство Академии Наук СССР, s. 626, 2 nlb. + 1 kartka erraty; т. 2: редакторы Б. П. Городецкий, Н. И. Пруцков, Москва-Ленинград 1964, Издательство «Наука», s. 640, 4 nlb. + 1 kartka erraty, Академия Наук СССР, Институт Русской Литературы (Пушкинский Дом) : [recenzja] Antoni Semczuk А. С. Бушмин (aut. dzieła rec.) Б. П. Городецкий (aut. dzieła rec.) Н. И. Пруцков (aut. dzieła rec.) Г. М. Фридлендер (aut. dzieła rec.) s. 271-282
"Design and Truth in Autobiography", Roy Pascal, London 1960, Routledge & Kegan Paul, s. X, 202 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Roy Pascal (aut. dzieła rec.) s. 282-285
"Nouveau roman" - problemy teoretyczne Michał Głowiński s. 285-312
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 1963 Andrzej Kozłowski s. 313-317
Kazimierz Budzyk (1911-1964) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 319-327