Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1975, Tom 66, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowość i życie pisarza w monografii historyczynoliterackiej Maria Żmigrodzka s. 5-23
Brak i dopełnienie : "Fortepian Szopena" i «Ad leones!» w świetle problematyki dobra i zła u Norwida Jacek Trznadel s. 25-70
"Potęga żywiołowa prawie" Kazimierz Wyka s. 71-96
"Trans-Atlantyk" wobec "Pana Tadeusza" Stefan Chwin s. 97-121
Semiotyczne aspekty poezji w sztuce : na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej Jerzy Faryno s. 123-145
Wielcy romantycy polscy nałamach "Bibliographie de la France" Jerzy Starnawski s. 147-168
Szkoły Reymonta i jego znajomość języków obcych Witold Kotowski s. 169-175, 4
Alegoria narzucona Rosemond Tuve Roman Zimand (tłum.) s. 177-190
Alegoria i dzieje poezji : hipoteza robocza Gayatri Spivak Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 191-206
Powaga i żart w średniowiecznej alegorii Hans Robert Jauss Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 207-227
"Nasz naród jako lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu", Janina Kamiona-Straszakowa, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 36, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 472 : [recenzja] Ryszarda Czepulis-Rastenis Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 229-239
"Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji: ekspresjoniści „Zdroju” i Witkacy", Kamila Rudzińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 144 : [recenzja] Alina Brodzka Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Społeczne funkcje tekstów literakich i paraliterackich", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego, Maryli Hopfinger i Kamili Rudzińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 400 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Aleksander Wit Labuda Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 245-253
"Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, indeks zestawił Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 253-260
"Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej", Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch, Warszawa 1974, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ss. 432 : [recenzja] Anna Jelec Wojciech Wielopolski Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 260-269
Kamila Rudzińska (17 lipca 1943 - 4 kwietnia 1975) [nekrolog] Maryla Hopfinger Stefan Żółkiewski s. 271-274