Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1968, Tom 59, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Norwidowski romantyzm Zofia Stefanowska s. 3-23
Mickiewicz w aluzji literackiej Norwida Konrad Górski s. 25-40
"Legenda wieków" Norwida i legenda "Parnasu" Alicja Lisiecka s. 41-63
O terminologii teatralnej Norwida : szkic problematyki badawczej Irena Sławińska s. 65-80
Symbolika "Zwolona" Maria Grzędzielska s. 81-96
Miejsce problematyki ekspresji w teorii semantycznej Anna Wierzbicka s. 97-119
O tekstowych wariantach wierszy Kniaźnina Teresa Kostkiewiczowa s. 121-147
Czy Słownik Warszawski błędnie objaśnił Mickiewiczowe "masztowe pióra"? Zygmunt Brocki s. 149-156
"Reduta Ordona" : kilka uwag o stylu batalistycznym Nils Åke Nilsson s. 157-163
Ułomki mickiewiczowskie ze zbiorów wileńskich Michał Witkowski s. 165-190
Norwid - poeta źle rozumiany Marian Kwaśny s. 191-202
Morfologia bajki Władimir Propp Stanisław Balbus (tłum.) s. 203-242
Struktura mitów Claude Lévi-Strauss Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 243-266
Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej Claude Lévi-Strauss Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 267-284
Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencjami narracyjnymi Claude Bremond Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 285-291
Kategorie opowiadania literackiego Tzvetan Todorov Wanda Błońska (tłum.) s. 293-325
Wstęp do analizy stukturalnej opowiadań Roland Barthes Wanda Błońska (tłum.) s. 327-359
"Początki powieści historycznej w Polsce", Halina Stankowska, Opole 1965, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B, Studia i Rozprawy, Nr 11, ss. 166, 2 nlb. : [recenzja] Witold Billip Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego", Wincenty Danek, Warszawa 1966, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 268 + 10 wklejek ilustr.: [recenzja] Mieczysław Inglot Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 365-370
"Posłannicy słowa. Hoene-Wroński. Towiański. Mickiewicz", Adam Sikora, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 352 + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Janion Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 370-377
"„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Studium monograficzne", Władysław Słodkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom VII, ss. 334, 2 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Władysław Słodkowski (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"Wacław Rolicz-Lieder", Maria Podraza-Kwiatkowska, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 16, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 252, 2 nlb. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jan Józef Lipski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 382-390
"Style, Rhetoric and Rhythm", Essays by Morris W. Croll, edited by J. Max Patrick and Robert O. Evans, with John M. Wallace and R. J. Schoeck, Princeton, New Jersey 1966, Princeton University Press, ss. XIV, 450 : [recenzja] Barbara Otwinowska Morris W. Croll (aut. dzieła rec.) Robert O. Evans (aut. dzieła rec.) J. Max Patrick (aut. dzieła rec.) R. J. Schoeck (aut. dzieła rec.) John M. Wallace (aut. dzieła rec.) s. 390-402
"La Russie dans la vie intellectuelle française (1839-1856)", Michel Cadot, Paris 1967, Fayard, Collection „L'histoire sans frontières”, ss. 642 + 4 nlb. : [recenzja] Zygmunt Markiewicz Michel Cadot (aut. dzieła rec.) s. 402-405
"Goethe Wörterbuch", herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen and der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Erster Band, 1. Lieferung: A - Abrufen, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1966, W. Kohlhammer Verlag, szpalty I-XVI, 1-128 (ss. 72) : [recenzja] Konrad Górski s. 405-413
    Zacytuj
  • Udostępnij