Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1960, Tom 51, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog w kronice Kadłubka Marian Plezia s. 275-286
Ideologia i źródła sejmowe "Rozmowy Plebana z Ziemianinem" Łukasza Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 287-325
O prozie narracyjnej Słowackiego Maria Żmigrodzka s. 327-349
Ariostyczna droga Słowackiego Zofia Szmydtowa s. 351-387
Z zagadnień struktury czeskiego poematu romantycznego : ("Máj" Karla Hynka Máchy) Roman Jakobson Krystyna Pomorska (tłum.) s. 389-409
"Cantio de Hungaria occupata" Helena Kapełuś s. 411-434
Wiersze siedemnastowieczne i saskie w "Monitorze" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (2) Elżbieta Aleksandrowska s. 435-462
Jeszcze o tzw. Przepowiedni Wernyhory Stanisław Pigoń s. 463-472
Kitowicziana rzeczyckie Wincenty Dąbrowski s. 473-477
"Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymnych” Księga I", Zbigniew Nowak, Anna Świderska, Gdańsk 1958, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 47 + 4 fotokopie : [recenzja] Roman Pollak Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Anna Świderska (aut. dzieła rec.) s. 479-480
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443 +46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa i 1 kartka erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Roman Sobol Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 481-495
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod Redakcja Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443+ 46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa, 1 karta erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Wacław Olszewicz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 495-499
"Wybór pism Filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817-1823", opracowała Alina Witkowska, Wrocław 1959, wydanie II, zmienione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 77, s. CCIX, 483, 3 nlb. : [recenzja] Ksenia Kostenicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 499-505
"O nowelach Marii Konopnickiej", Alina Brodzka, indeksy zestawiła Irena Orlewoczowa, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 402, 2 nlb. + 1 k. erraty : [recenzja] Mirosława Puchalska Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 505-515
"Polish Studies" [Nadbitka z: "The Year's Work in Modern Language Studies"], Volumes 13-19, Maria Ludwika Danilewiczowa, Cambridge 1951-1957, Edited for the Modern Humanities Research Association, s. 352-373; 329-346; 380-400; 403-424; 467-495; 466-495; 503-538 : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Maria Ludwika Danilewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 515-518
"Die Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart", Hugo Friedrich, Hamburg 1956, Rowohlts Deutsche Enzyklopädie 25, stron 214 : [recenzja] Michał Głowiński Hugo Friedrich (aut. dzieła rec.) s. 518-524
Międzynarodowa Konferencja Poetyki, 18-27 sierpnia 1960 Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 525-532