Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1976, Tom 67, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomysły do teorii odbioru dzieł literackich Stefan Żółkiewski s. 3-41
Z dziejów polskiej sławy Luisa Comõesa w XIX wieku Józef Bachórz s. 43-60
Człowiek wobec natury w poglądach Brodzińskiego i Mochnackiego Irena Kitowiczowa s. 61-82
"Ach, to była dziewica..." : o Mickiewiczowskiej Platerównie Bogdan Zakrzewski s. 83-105
Hrabia Henryk polemistą i obrońcą Pankracego Zbigniew Sudolski s. 107-128
Romantyczny gest hrabiego Henryka : gawęda edytorsko-historyczna Maria Grabowska s. 129-144
O podstawach ogólnej charakterystyki przysłów Andrzej Bogusławski s. 145-172
Relacje Jana Heynego, agenta księcia Ksawerego Saskiego, o "Monitorze" (1765-1770) s. 173-187
Listy Zofii Węgierskiej do Cypriana Norwida s. 189-207
Partytura dramatu J. L. Styan Kazimierz Karkowski (tłum.) s. 209-249
"Makbet" jako naśladownictwo działania Francis Fergusson Ewa Byczkowska (tłum.) s. 251-259
Znaczenie absurdu Martin Esslin Piotr Bikont (tłum.) s. 261-283
O konwencjach w teatrze i w życiu społecznym Elizabeth Burns Henryk Holzhausen (tłum.) s. 285-323
"„Filozofia słowa” Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XL, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 186 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Goreń Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 325-332
"„Filozofia słowa” Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław-warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nau, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XL, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 186 + errata na wklejce : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Parnicki. W labiryncie historii", Antoni Chojnacki, Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 272 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Antoni Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 334-338
"Theorie und Didaktik der Trivialliteratur. Modellanalysen - Didaktikdiskussion - Literarische Wertung", Günter Waldmann, München 1973, Wilhelm Fink Verlag, ss. 196, 4 nlb. + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Oskar Czarnik Günter Waldmann (aut. dzieła rec.) s. 338-344
Wieża Babel? : wokół dwu antologii Henryka Markiewicza Michał Głowiński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 345-358
Estetyka a semiotyka Stefan Morawski s. 359-402