Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1967, Tom 58, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania nad "Szachami" Jana Kochanowskiego Ihor Ševčenko Maria Gottwald (tłum.) s. 341-361
Kontrreformacyjne adapacje "Albertusów" : z dziejów formowania się satyrycznej poetyki kontrreformacyjnej w Polsce XVII wieku Zbigniew Nowak s. 363-385
Norwid w Krakowie : szkic naukowopopularny Kazimierz Wyka s. 387-432
"Pracownia Filippiego" i obóz "młodych" Janusz Maciejewski s. 433-467
Język krytyczny Ignacego Matuszewskiego : (uwagi w związku z publikacją wyboru pism) Michał Głowiński s. 469-491
Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych Walery Pisarek s. 493-516
O trzech pseudo-szymonowicianach Tadeusz Witczak s. 517-536
Zagadkowy list Mickiewicza czy zapomniany list Lelewela? Zbigniew Sudolski s. 537-541
Słowacki wobec "służby" Goszczyńskiego dla Mickiewicza na początku 1848 roku Ksenia Kostenicz s. 543-553
Praca Nałkowskiej nad powieściami w świetle "Dzienników" Włodzimierz Wójcik s. 555-576
"Sielanki i pozostałe wiersze polskie", Szymon Szymonowic, opracował Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 182, s. CXIV, 236, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Witczak Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Szymon Szymonowic (aut. dzieła rec.) s. 577-590
"Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce", Jan Dürr-Durski, Łódź 1966, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, Nr 63, s. 234, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. oraz 1 karta erraty : [recenzja] Władysław Czapliński Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 590-596
"W kalinowym lesie", tom 1: "U źródeł folklorystyki polskiej"; tom 2: "Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w.", Czesław Hernas, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy s. 286, 2 nlb. + 10 wklejek ilustr; 260, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 596-607
"Twórczość poetycka Augusta Bielawskiego", Anna Goriaczko-Borkowska, redaktor tomu Jerzy Krókowski, Wrocław 1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 106, s. 188, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Szczepiński Anna Goriaczko-Borkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Krókowski (aut. dzieła rec.) s. 607-613
"Conrad's Polish Background. Letters to and from Polish Friends", edited by Zdzisław Najder, translated by Halina Carroll, London 1964, Oxford University Press, s. VIII, 314, 2 nlb. : [recenzja] Barbara Kocówna Halina Carroll (aut. dzieła rec.) Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 614-620
"Pisarstwo Teodora Parnickiego", Teresa Cieślikowska, Warszawa 1965, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 270, 2 nlb. + 1 wkleka erraty : [recenzja] Małgorzata Czermińska Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 620-625
"Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia", Artur Hutnikiewicz, Toruń 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Popularnonaukowe, nr 5, redaktor naczelny wydawnictwa TNT Artur Hutnikiewicz, Komisja Wydawnictw Popularnonaukowych: Jadwiga Lechicka, Walerian Preisner, Wanda Zabłocka, s. 226, 2 nlb. : [recenzja] Michał Sprusiński Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 625-633
"Le théâtre de l'absurde = The Theatre of the Absurde", Martin Esslin, traduit de l'anglais par Marguerite Buchet, Francine Del Pierre, France Frank, Paris 1963, wyd. I w r. 1961, Buchet/Chastel, s. 456, 8 nlb.; "The Theater of Protest and Paradox. Developments in the Avant-Garde Drama", George E. Wellwarth, New York 1964, New York University Press, s. XVI, 316, 2 nlb. : [recenzja] Lech Sokół Marguerite Buchet (aut. dzieła rec.) Martin Esslin (aut. dzieła rec.) France Frank (aut. dzieła rec.) Francine Del Pierre (aut. dzieła rec.) George E. Wellwarth (aut. dzieła rec.) s. 633-641
Problemy procesu historycznoliterackiego w interpretacji praskiego strukturalizmu Felix Vodička Jacek Baluch (tłum.) s. 642-651
Sprostowanie Alina Aleksandrowicz-Ulrich s. 653-655