Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1957, Tom 48, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drama z teki dziecinnej Stefan Treugutt s. 1-45
O typowości w literaturze : z historii problemu Henryk Markiewicz s. 46-82
Czynnik indywidualny w zmianach językowych Leo Spitzer Janina Frentzel (tłum.) s. 83-107
"Sbigneis" Mikołaja Kotwicza Ryszard Gansiniec s. 108-130
Nowe egzotyki Leszek Kukulski s. 131-135
Na marginesie literatury Sejmu Wielkiego Emil Kipa s. 136-152
Nazwiska pisarzy bułgarskich zanotowane przez Mickiewicza Henryk Batowski s. 153-162
Nieznane listy Żeromskiego do Władysława Mickiewicza Teresa Brzozowska s. 163-166
"Wybór pism", Stanisław Herakliusz Lubomirski, opracował Roman Pollak, Wrocław 1953, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 145, s. CIV, 278, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Stanisław Herakliusz Lubomirski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 167-174
„Teatr polskiego Oświecenia”, pod redakcją Jana Kotta, Polska Akademia Nauk, instytut Badań Literackich: "Komedie", Adam Kazimierz Czartoryski, opracowała Zofia Zahrajówna, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 464, 4 nlb., 11 ilustracji; "Drama mieszczańska", opracowała Janina Pawłowicz, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 490, 6 nlb., 11 ilustracji; "Komedie", Ignacy Krasicki, opracował Mieczysław Klimowicz, wstęp Romana Wołoszyńskiego, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 415, 5 nlb., 8 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Kazimierz Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Janina Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) Zofia Zahrajówna (aut. dzieła rec.) s. 174-208
"Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty", Tadeusz Mikulski, redaktor naukowy Stefan Żółkiewski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 555, 1 nlb., 15 ilustracji ; [recenzja] Mieczysław Klimowicz Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"VI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Rok 1955-1956", Londyn 1956, wydano z zasiłków inż. Zbigniewa Wita Poray-Łukaczyńskiego oraz Funduszu Oświaty Polskiej za granicą, a 140, 2 nlb. : [recenzja] Maria Strzałkowa s. 214-220
Dwie sesje mickiewiczowskie Kazimierz Wyka s. 221-254
Sprawozdanie z działalności ZG Tow. Lit. im. A. Mickiewicza za okres od 23 maja 1954 do 1 października 1956 Edmund Jankowski s. 254-261
Prace nad "Słownikiem poezji i prozy Adama Mickiewicza" Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 261-268
Wokół klasowej interpretacji literatury Zbigniew Żabicki s. 268-280
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN z 17 grudnia 1956 H. W. s. 281-290
Odpowiedź mojej recenzentce Sergiusz Sowietow Helena Limanowska (tłum.) s. 291-296
W sprawie uwagi prof. Taszyckiego Kazimierz Wyka s. 296