Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1970, Tom 61, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje didaskaliów w dramacie małopolskim Maria Woźniakiewicz-Dziadosz s. 3-37
Problem artysty w powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza "622 upadki Bunga" Bożena Wojnowska s. 39-76
Komedia poetycka dwudziestolecia międzywojennego Maria Józefacka s. 77-111
Teoria pawdopodobieństwa w badaniach rytmu wiersza Aleksandr Prochorow Irena Kot (tłum.) s. 113-127
Kunszt wieloznaczności Michał Głowiński s. 129-141
Ex regestro manuscriptorum : II Irena Fabiani-Madeyska s. 143-159
Kilka uwag o nazwach arabskich w Mickiewiczowskim przekładzie Almotenabbiego Janina Złotnicka-Kurcewiczowa s. 161-166
Młodość i początki działalności literackiej Władysława Łozińskiego : 1843-1870 Rita Majkowska s. 167-201
Epos a powieść : (o metodologii badania powieści) Michaił Bachtin Jacek Baluch (tłum.) s. 203-230
Przebrażenia nowoczesnej powieści Erich Kahler Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 231-239
Użycie zaimków osobowych w powieści Michel Butor Joanna Guze (tłum.) s. 241-250
Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej Herman Meyer Zbigniew Żabicki (tłum.) s. 251-273
"Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w I połowie w. XIX", Stefan Sawicki, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 310, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Rościsław Skręt Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 275-281
"Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 466, 2 nlb. : [recenzja] Alina Nofer-Ładyka Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 281-296
"Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława Berenta", Peer Hultberg, przełożył Ignacy Sieradzki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XVI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 236 : [recenzja] Jerzy Paszek Peer Hultberg (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 296-303
"Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej", Michał Głowiński, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 254, 2 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 304-309
"Wstęp do nauki o literaturze", tom 3, część 5: "Rodzaj literacki. A. Ogólna problematyka genologii", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1965, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 412 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 309-329
Z radzieckiej metodologii badań literackich Stefan Morawski s. 329-343
"Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych", komitet redakcyjny: István Csapláros, Lajos Hopp, Jan Reychman, László Sziklay, redaktor wersji polskiej Jan Reychman, przy współudziale I. Csaplárosa i A. Sieroszewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, ss. 528 : [recenzja] Jan Ślaski István Csapláros (aut. dzieła rec.) Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) Jan Reychman (aut. dzieła rec.) I. Sieroszewski (aut. dzieła rec.) László Sziklay (aut. dzieła rec.) s. 343-351
Mikołaj Rej - w czterechsetlecie śmierci (Warszawa, 20-22 października 1969) Janina Abramowska s. 353-360
Do redaktora "Pamiętnika Literackiego" Kazimierz Wyka s. 361