Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1965, Tom 56, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O genezie "Syzyfowych prac" Jerzy Kądziela s. 1-41
Czy Żeromski był "głosowiczem"? Janina Żurawicka s. 43-78
"Popioły" i kryzys powieści historycznej Kazimierz Bartoszyński s. 79-101
Hetman Żółkiewski u stóp Samuela Zborowskiego : z problematyki "Dumy o Hetmanie" Stanisław Pigoń s. 103-121
Żeromski w świetle idei Sorela Halina Janaszek-Ivaničková s. 123-162
Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego Artur Hutnikiewicz s. 163-183
Anachronizm i konstrukcja czasu : (z problemów poetyki Żeromskiego) Michał Głowiński s. 185-208
Udział Askanazego i jego szkoły w genezie "Popiołów" Stanisław Zabierowski s. 209-235
Z korespondencji Żeromskiego ze Świętochowskim s. 237-238
Zenona Przesmyckiego i Stefana Żeromskiego korespondencja wzajemna w sprawie "Powieści o Udałym Walgierzu" s. 239-261
Nad rękopisem "Przedwiośnia" Alina Bergel-Krehlikowa s. 263-291
Adolfa Warskiego przedmowa do "Przedwiośnia" s. 293-298
Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN w latach 1958-1963 Aniela Piorunowa s. 299-320
Konferencja Metryki Słowiańskiej i Ogólnej (Warszawa, 24-29 sierpnia 1964) Lucylla Pszczołowska Anna Wierzbicka s. 320-326
Stefan Żeromski (14 X 1864 - 20 XI 1925) : sprawozdanie z Konferencji Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN Aniela Piorunowa s. 326-337
Jan Gawałkiewicz (4 maja 1916 - 26 listopada 1964) [nekrolog] Bogdan Zakrzewski s. 339-344