Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1920, Tom 17/18, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 1
Idea a osobowość w historji literatury Zygmunt Łempicki s. 1-16
Spis współpracowników. s. 2
    Zacytuj
  • Udostępnij
Drużbacka i pani d'Aulnoy : ("Fabuła o Xiążęciu Adolfie") Wacław Borowy s. 17-37
Źródła i podniety niektórych pomysłów i wątków fredrowskich Eugeniusz Kucharski s. 38-55
Estetyka Zygmunta Krasińskiego Henryk Życzyński s. 56-92
Tłumaczenia J. N. Kamińskiego z języka hiszpańskiego Wiktor Hahn s. 93-141
Bajka o chłopie i żmii w opracowaniu Mickiewicza Zofia Gąsiorowska s. 142-148
List Makryny Mieczysławskiej Stanisław Pigoń s. 148-152
Sąd romantyka o "Panu Tadeuszu" i zwierzenie o M. Mochnackim Eugeniusz Kucharski s. 152-153
Powieść a nowela : (listy A. Krechowieckiego i S. Tarnowskiego) Konstanty Wojciechowski s. 154-157
"De Mathia Casimiro Sarbievio e societate Jesu Horatii imitatore", Ferdinandus Maria Mueller, 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Ferdinandus Maria Mueller (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Wacława Potockiego Moralia (1688)", wyd. Tadeusz Grabowski, Jan Łoś, [Kraków] 1915-1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Dzieje nowożytnej tragedji polskiej. Typ pseudoklasyczny 1661-1831", Marjan Szyjkowski, Kraków 1920 : [recenzja] Henryk Życzyński Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Brodziński a Herder", Cezary Pęcherski, Kraków 1916 ; "Kant w Polsce przed rokiem 1830", Stefan Harassek, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Stefan Harassek (aut. dzieła rec.) Cezary Pęcherski (aut. dzieła rec.) s. 167-170
"Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne", Aleksander Kraushar, Warszawa 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Pisma. Wydanie zupełne", T. I-III, Adam Asnyk, Kraków 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Adam Asnyk (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój", T. I, 1919 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 175-176
Od Wydziału Towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza i Redakcji "Pamiętnika Literackiego" we Lwowie. s. 176
Wydawnictwa Komitetu obchodu setnej rocznicy urodzin J. Słowackiego we Lwowie w czterech częściach. s. 177-178
    Zacytuj
  • Udostępnij