Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1960, Tom 51, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O program badań nad życiem i twórczością Kraszewskiego Wincenty Danek s. 1-26
Z literackiej historii Mickiewiczowskiego obrazu retorycznego "Kościół bez Boga" Stefania Skwarczyńska s. 27-43
Działalność wydawnicza Akademii Umiejętności w Krakowie w zakresie historii literatury polskiej oraz historii oświaty i szkolnictwa w Polsce w latach 1873-1918 Jan Hulewicz s. 45-104
Wiersz epiki Mickiewicza Zdzisława Kopczyńska s. 105-148
Jan Kochanowski w papierach rodziny Tynickich Teresa Kruszewska s. 149-157
Polskie przepowiednie Wernyhory i czas ich powstania Witold Klinger s. 159-171
Spór o autorstwo Słowackiego Ireneusz Opacki s. 173-180
W sprawie emendacji tekstu "Przygotowania" Lucylla Pszczołowska s. 181-183
"Piorunem myśli podniesione śmiecie" : rozwiązanie zagadki filologicznej z "Beniowskiego" Karol Piękoś s. 185-192
Nieznane fragmenty "Pamiętników" Kajetana Koźmiana Marian Kaczmarek Kazimierz Pecold s. 193-214
Nałęczów i wieża ariańska w "Nawracaniu Judasza" Adam Jarosz s. 215-240
Sprostowania i uzupełnienia do życiorysu i bibliografii Żeromskiego Stanisław Eile s. 241-253
"W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów Odrodzenia w Polsce", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 405, 3 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 255-261
"Poeci nowołacińscy Torunia", Leon Witkowski, redaktor naukowy: Bronisław Nadolski, Toruń 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Fililogiczno-Filozoficznego, tom 7, zeszyt 3, s. 44 : [recenzja] Zbigniew Nowak Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. 1641-1653", pod redakcją i ze wstępem Romana Pollaka, tekst przygotował Marian Pełczyński, komentarz opracował Marian Pełczyński i Alojzy Sajkowski, Wrocław 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XLVIII, 552 + 10 kart ilustracji, 1 tablica: [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Marian Pełczyński (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 266-284
"Polska epika ludowa", opracował Stanisław Czernik, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 167, s. XCVIII, 368 : [recenzja] Ludwika Szczerbicka Stanisław Czernik (aut. dzieła rec.) s. 285-293
"Letteratura polacca", Giovanni Maver, [w:] „Storia delle letterature moderne d'Europa e d'America”, diretta da Carlo Pellegrini, casa editrice dr. Francesco Vallardi, Volume quinto, Milano 1958, s. 269-418 +10 reprodukcji : [recenzja] Roman Pollak Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Grundbegriffe der Poetik", Emil Staiger, Zürich 1956, Dritte Auflage, Atlantis Verlag, s. 156 : [recenzja] Janusz Szpotański Emil Staiger (aut. dzieła rec.) s. 298-307
Zakończenie polemiki w sprawie zagadek sejmowych Juliusz Nowak-Dłużewski Kazimierz Wyka s. 309-312
Jeszcze o metryce i biografii Prusa Mieczysława Romankówna Krystyna Tokarzówna s. 312-316