Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1971, Tom 62, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romantyczni jakobini : Dembowski - Berwiński Maria Janion s. 3-30
"Walka o treść" Irzykowskiego jako polemika z programem estetycznym S. I. Witkiewicza Bogdan Rogatko s. 31-67
Zakres pojęcia "literatura" a faktyczny materiał badań literackich Stanisław Dąbrowski s. 69-96
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542 : część II Maria Karplukówna s. 97-113
O delimitacji tekstu literackiego Teresa Dobrzyńska s. 115-127
Pierwsze i drugie wydanie "Dafnidy" Twardowskiego : zestawienie różnic Roman Pollak s. 129-131
Nieznany pobyt Józefa Andrzeja Załuskiego w Lotaryngii w roku 1756 Stefan Gaber s. 133-136
Listy Bolesława Prusa do Antoniego Osuchowskiego s. 137-174
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 175-187
Bestiarium Lautréamonta Gaston Bachelard Henryk Chudak (tłum.) s. 189-205
Hugo Georges Poulet Janusz Lalewicz (tłum.) s. 207-236
Porozumiewanie się i teatr Jean-Pierre Richard Janusz Lalewicz (tłum.) s. 237-254
"Studia i portrety", Zofia Szmydtowa, indeks opracowała Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 442, 2 nlb. : [recenzja] Janina Abramowska Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"W kręgu „Gofreda” i „Orlanda”. Księga pamiątkowa Sesji Naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 4-6 kwietnia 1967 r.)", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 22, ss.294, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk s. 262-276
"Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, przełożył i komentarzem opatrzył Jerzy Starnawski, wstęp napisali Franciszek Bielak i Jerzy Starnawski, indeks nazwisk zstawiła Teresa Starnawska, Kraków 1970, Nakładem Wydawnictwa Literackiego, ss. 366, 2 nlb. + 9 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) Teresa Starnawska (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 276-281
"Problemy polskiego Oświecenia. Kultura i styl", Zdzisław Libera, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 304, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 281-287
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego. 1820-1871. Studium monograficzne", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970, Biblioteka Narodowa, Prace Instytutu Bibliograficznego, Nr 14, ss. 270 : [recenzja] Janina Kamionkowa Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 287-294
"Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych", Stanisław Siek, Warszawa 1970, Akademia Teologii Katolickiej, ss. 136 (Rotaprint) : [recenzja] Ireneusz Opacki Stanisław Siek (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Dramaty", Jan August Kisielewski, opracował Roman Taborski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 196, redakcja: Jan Hulewicz i Samuel Sandler, ss. LXX, 426, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Jan Michalik Jan August Kisielewski (aut. dzieła rec.) Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 298-307
"Z przemian literatury polskiej lat 1907-1917", Jan Prokop, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 24, ss. 110, 2 nlb. : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 308-312
"Polska proza fantastyczno-naukowa. Problemy poetyki", Ryszard Handke, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIV, komitet redakcyjny: Maria Renata Mayenowa, Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 176, 2 nlb. : [recenzja] Magdalena Nowotna-Szybistowa Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"История польской литературы", т. 1, редакционная коллегия: В. В. Витт, И. С. Миллер, Б. Ф. Стахеев, В. А. Хорев, Москва 1968, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт славяноведения и балканистики, ss. 614, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Mieczysław Inglot В. В. Витт (aut. dzieła rec.) И. С. Миллер (aut. dzieła rec.) Б. Ф. Стахеев (aut. dzieła rec.) В. А. Хорев (aut. dzieła rec.) s. 317-329
"История польской литературы", т. 2, редакционная коллегия: В. В. Витт, И. С. Миллер, Б. Ф. Стахеев, В. А. Хорев, Москва 1969, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт славяноведения и балканистики, ss. 502, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. oraz errata (do t. 1-2) na wklejce: [recenzja] Stanisław Burkot В. В. Витт (aut. dzieła rec.) И. С. Миллер (aut. dzieła rec.) Б. Ф. Стахеев (aut. dzieła rec.) В. А. Хорев (aut. dzieła rec.) s. 329-334
Z dziejów marksistowskiej doktryny estetycznej : (rozważania typologiczne) Stefan Morawski s. 335-354
"Поэтика композиции структура художественного текста и типология композиционной формы", Б. А. Успенский, Москва 1970, «Искусство», Семиотические исследования по теории искусства, 1, ss. 224 + 30 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Żółkiewski Б. А. Успенский (aut. dzieła rec.) s. 354-363
Międzynarodowa Sesja Naukowa w 60 rocznicę śmierci Marii Konopnickiej (Kalisz, 16-17 września 1970) Aniela Piorunowa s. 365-369
Zbigniew Żabicki (12 kwietnia 1930 - 27 grudnia 1970) [nekrolog] Tomasz Burek s. 371-376
Replika recenzenta Wiktor Weintraub s. 377-381
Postscriptum edytora do repliki recenzenta Konrad Górski s. 381-382
[Sprostowanie] Regina Lubas s. 382