Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1972, Tom 63, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sam wśród ludzi" Brzozowskiego : propozycje interpretacyjne Marta Wyka s. 3-17
Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich Rochelle Stone Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 19-50
"Sól ziemi" Wittlina a ekspresjonistyczna literatura o wojnie Krystyna Jakowska s. 51-85
Językowe podstawy poetyki Tadeusza Różewicza Heinrich Olschowsky Ryszard Handke (tłum.) s. 87-116
O języku poetyckim Jerzy Faryno s. 117-144
Paralelizm w polskich i rosyjskich ludowych pieśniach weselnych Irena Klinger s. 145-159
Nieznany debiut pisarski księdza-jakobina Józefa Meiera : z warsztatu bibliografa "Monitora" (4) Elżbieta Aleksandrowska s. 161-190
Nieznane źródło informacji o zaginionych listach Zygmunta Krasińskiego do Romana Załuskiego Jan Litwinek s. 191-197
Debiut Konopnickiej Maria Lenikówna s. 199-206
O pojęciu tekstu Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 207-215
Język poetycki - forma i funkcja Iván Fónagy Janusz Lalewicz (tłum.) s. 217-257
Językoznawstwo a poetyka Nicolas Ruwet Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 259-274
Szkoła praska i statystyczna teoria języka poetyckiego Lubomir Doležel Mieczysław Basaj (tłum.) s. 275-291
"Wiek XVII - kontrreformacja - barok. Prace z historii kultury", pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXIX, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jerzy Ziomek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 380, 2 nlb. + 12 wklejek ilustr. oraz tabela : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Studia", Janina Kamionkowa, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 27, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 428, 4 nlb. : [recenzja] Marian Maciejewski Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 298-309
"Adam Mickiewicz. Au carrefour des romantismes européens. Essai sur la pensée du poète", Léon Kolodziej, Aix-en-Provence 1966, Éditions Ophrys, Publication des Annales de la Faculté des Lettres, Aix-en-Provence, Nouvelle Série, N° 51, ss. 572, 4 nlb. : [recenzja] Andrzej Walicki Léon Kolodziej (aut. dzieła rec.) s. 309-319
"[Korespondencja]", Zygmunt Krasiński: "Listy do ojca", opracował i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, indeks osób zestawiła Halina Walfisz, indeks rzeczowy zestawił Marian Bizan, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 354, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr.; "Listy do Jerzego Lubomirskiego", opracował i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 798, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Listy do Adama Sołtana", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 850, 2 nlb. + errata oraz 1 wklejka ilustr.; "Listy do Konstantego Gaszyńskiego", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 686, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr., Biblioteka Poezji i Prozy; "Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficze", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 408 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Marian Bizan (aut. dzieła rec.) Barbara Graboń (aut. dzieła rec.) Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) Halina Walfisz (aut. dzieła rec.) s. 319-337
"Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim", Tadeusz Makowiecki, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 290, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Hanna Filipkowska Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 338-342
"Wybór studiów i rozpraw", t. 1: "O literaturze polskiej"; t. 2: "Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, wyboru dokonał Andrzej Biernacki, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 534, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na wklejce; ss. 482, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 343-348
"Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Jan Prokop Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 349-352
"O procesie wartościowania i wartościach estetycznych", Piotr Graff, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ss. 218, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Piotr Graff (aut. dzieła rec.) s. 353-360
"Archéologie du savoir", Michel Foucault, Paris 1969, Gallimard, NRF, Bibliothèque des Sciences Humaines, ss. 276, 12 nlb. : [recenzja] Stanisław Cichowicz Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 360-368
"Walka z cudzoziemszczyzną w kulturze polskiej (ksenofobia i postawa otwarta)" - konferencja naukowa IBL PAN (Warszawa, 25-27 listopada 1971) Wojciech Karpiński s. 369-379