Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1975, Tom 66, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce badań nad folklorem literackim Czesław Hernas s. 3-15
Kryteria oceny prozy pamiętnikarskiej Andrzej Cieński s. 17-36
Przeszłość i teraźniejszość "sztuki poetyckiej" Grażyna Szymczyk s. 37-62
Nauka o literaturze a polonistyczna dydaktyka uniwersytecka Janina Kulczycka-Saloni s. 63-77
Wiedza o literaturze na użytek szkoły Stanisław Burkot Bolesław Faron Zenon Uryga s. 79-97
Gatunek staropolski - obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego Teresa Michałowska s. 99-124
Teoria stylu w traktatach retorycznych XVII wieku w Polsce : przegląd ważniejszych zagadnień Zbigniew Rynduch s. 125-142
Recepcja twórczości M. K. Sarbiewskiego w polskim oświeceniu Gertruda Wichary s. 143-157
Powstania polskie w poezji angielskiej XIX wieku Wanda Krajewska s. 159-174
Opowiadanie, świat i kino Albert Laffay Stefan Kowalski (tłum.) s. 175-209
Powieść i kino : przypadek Robbe-Grilleta Bruce Morrissette Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 211-229
Granice powieści i granice filmu George Bluestone Jadwiga Flasińska (tłum.) Bogdan Gumkowski (tłum.) s. 231-257
Stan badań nad pozytywizmem (1945-1974) Jan Detko s. 259-278
"Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich od średniowiecza do 1968 r.", August Grychowski, posłowie napisał Stanisław Fita, Lublin 1974, Wydawnictwo Lubelskie, ss. 424 + errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Starnawski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) August Grychowski (aut. dzieła rec.) s. 278-294
"Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz", Karol Daniel Kadłubiec, Ostrava 1973, Wydawictwo «Profil», ss. 442, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Krzysztof Wrocławski Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 294-300
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 484 : [recenzja] Zofia Mitosek Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 300-309
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 484 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"Gry powieściowe. Szkice zteorii i historii form narracyjnych", Michał Głowiński, Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 348 : [recenzja] Stanisław Gawliński Krzysztof Kłosiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 316-326
Problemy teorii przekładu w polskich publikacjach (1971-1973) Aleksander Bereza s. 326-339
"A lengyel magyar hagyományok újjászületése", Lajos Hopp, Budapest 1972, Akadémiai Kiadó, ss. 166 + 8 wklejek ilustr.; "A Rákóczi-emigráció Lengyelországban", Lajos Hopp, Budapest 1973, Akadémiai Kiadó, ss. 228 + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Jan Ślaski Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) s. 339-348
"Романтизм в славянских литературах. К VII Международному сьезду славистов. Варшава, август 1973 г.", Москва 1973, Издательство Московского Университета, ss. 374 : [recenzja] Jan Świdziński s. 348-355
"Metaphor. An Annotated Bibliography and History", Warren A. Shibles, Whitewater-Wisconsin 1971, Rotaprint, The Language Press, ss. XVI, 414 : [recenzja] Józef Japola Warren A. Shibles (aut. dzieła rec.) s. 355-358
Sympozjum francusko-polskie poświęcone literaturze wieku Oświecenia (Wrocław-Karpacz, 30 listopada - 5 grudnia 1974) Józef Heistein s. 359-367
Sprostowanie Halina Ostrowska-Grabska s. 369
Wyjaśnienia Maria Podraza-Kwiatkowska s. 370