Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1963, Tom 54, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Heroikomiczna geneza "Eugeniusza Oniegina" i "Pana Tadeusza" Karel Krejčí Andrzej Sieczkowski (tłum.) s. 245-278
Wiek prefolklorystyki polskiej 1700-1800 Czesław Hernas s. 279-312
Prolegomena filologiczne do "Monachomachii" Zbigniew Goliński s. 313-337
Z badań nad Mickiewiczowską "Trybuną Ludów" : struktura wydawnicza dziennika Władysław Floryan s. 339-355
Sprawy słowiańskie w życiu i twórczości Kraszewskiego Wincenty Danek s. 357-374
Młoda Polska jako problem i model kultury Kazimierz Wyka s. 375-399
Onomastyka w literaturze polskiej XIX i XX wieku : zarys problematyki Konrad Górski s. 401-416
Problem narratora w teorii powieści XIX i XX wieku Maria Żmigrodzka s. 417-447
"Przeszłość" Cypriana Norwida Roman Jakobson s. 449-456
Między prozą a wierszem Maria Dłuska s. 457-468
Zasada budowy wiersza "Kroniki Dalimila" Jerzy Woronczak s. 469-478
Z zagadnień składni w utworze wierszowanym Lucylla Pszczołowska s. 479-490
Polska strofa oktawowa Zdzisława Kopczyńska s. 491-510
Lingwistyczne narzędzia w stylistycznej analizie szyku wyrazów Anna Wierzbicka s. 511-533
Coleridge i Sarbiewski Wiktor Weintraub s. 535-539
Adama Mickiewicza dedykacje i notaty nie objęte ostatnim wydaniem książkowym s. 541-550
Nieznany list Adama Mickiewicza Zofia Dreszerowa s. 551-552
Kłopoty korektorskie z "Poezjami" Stefana Garczyńskiego Bogdan Zakrzewski s. 553-557
"Paralele. Studia prównawcze z pogranicza literatury i folkloru", Julian Krzyżanowski, indeksy opracowała Maria Bokszczanin, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom 3, s. 587, 1 nlb. + 12 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 559-571
"Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość", Maria Janion, Warszawa 1962, Wiedza Powszechna, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 274, 2 nlb. + 20 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Maria Grabowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 571-579
"Norwid żywy", książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, redakcja Władysław Günther, Londyn 1962, B. Świderski, s. 314, 6 nlb. + 10 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Zofia Stefanowska Władysław Günther (aut. dzieła rec.) s. 579-583
"Utwory zebrane", Krzysztof Kamil Baczyński, opracowali Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. LXIV, 1079 + 15 wklejek ilustracyjnych; "Krzysztof Kamil Baczyński. (1921-1944)", Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. 132, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Kwiatkowski Maria Podraza-Kwiatkowska Krzysztof Kamil Baczyński (aut. dzieła rec.) Aniela Kmita-Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 583-603
W setna rocznicę powstania 1863 roku Zbigniew Żabicki s. 605-617