Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1974, Tom 65, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetycka zasada geografii Gałczyńskiego Małgorzata Baranowska s. 3-20
Przyboś prozą o poezji : mechanika zmiany w systemie krytycznym Marian Płachecki s. 21-58
Na przykładzie "Kuźnicy" Stefan Żółkiewski s. 59-75
"Formy obecności "nieobecnego pokolenia" : grupy literackie młodych 1960-1970 Andrzej K. Waśkiewicz s. 77-127
Kultura audiowizualna a rozumienie literatury Maryla Hopfinger s. 129-146
Przemiany w polskim czytelnictwie współczesnym Stanisław Siekierski s. 147-166
Początki języka w poglądach polskiego oświecenia Zofia Florczak s. 167-188
Elementy sytuacji pozajęzykowej wpisane w tekst dramatu : "W sieci" Kisielewskiego i "Złote runo" Przybyszewskiego Maria Prussak s. 189-208
Literackie zainteresowania konspiratorów polskich z lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku Władimir A. Diakow Janina Sidorska (tłum.) s. 209-215
Listy Józefa i Ignacego Komorowskiego do Marii Trębickiej s. 217-245
Z listów Jana Chęcińskiego do J. I. Kraszewskiego s. 247-256
Świat wewnętrzny dzieła literackiego Dmitrij S. Lichaczow Jerzy Faryno (tłum.) s. 257-272
Czas i przestrzeń w powieści Michaił M. Bachtin Jerzy Faryno (tłum.) s. 273-311
Indywidualność twórcza pisarza Michaił B. Chrapczenko Zofia Dobrzańska (tłum.) s. 313-338
Odbiór działa sztuki jako problem naukowy Boris S. Mejłach Ewa Korpała-Kirszak (tłum.) s. 339-359
Zagadnienia teorii i metodologii porównawczego badania literatur słowiańskich Dmitrij F. Markow Zofia Dobrzańska (tłum.) s. 361-386
"Świat teatralny młodego Mickiewicza", Michał Witkowski, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 352 + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Zbigniew Wilski Michał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"Myśl historyczna w „Kordianie”", Mieczysław Inglot, Wrocław 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, seria A, Nr 160, redaktor tomu Władysław Floryan, sekretarz redakcji Helena Mrozowska, ss. 312 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 392-398
"O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku", Antonina Bartoszewicz, Wrocław-Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziały Filologiczno-Filozoficznego, tom XXIII, zeszyt 3, redaktor naczelnyArtur Hutnikiewicz, przewodniczący komitetu redakcyjnego Zofia Abramowiczówna, członkowie: Tadeusz Czeżowski, Bronisław Nadolski, Jadwiga Puciata-Pawłowska, Halina Turska, ss. 218 + 2 nlb. : [recenzja] Józef Bachórz Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 398-407
"Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys rozwoju. Wybór materiałów", Izabela Kaniowska-Lewańska, Warszawa 1973, wydanie drugie zmienione i poszerzone, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, ss. 428, 12 nlb. : [recenzja] Jerzy Cieślikowski Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 407-412
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
"Studia nad życiem i twórczością Jana Augusta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, Opole 1973, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, seria B, Studia i Monografie, Nr 36, ss. 148 + errata na wklejce : [recenzja] Jan Michalik Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 419-424
"Futuryzm w Polsce", Grzegorz Gazda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXV, komitet redakcyjny; Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, ss. 140 : [recenzja] Jolanta Ługowska Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 425-433